Utvalgene Lofotfisket 1948-49

Pages 39
Views 3
of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
IX. Utvalgene. Fortegnelse over de i 1948 valgte tilsynsmenn og utvalgsmedlemmer med varamenn vedkommende det ordinære utvalg 1948-49. For Kanstadfjorden ap…
Transcript
IX. Utvalgene. Fortegnelse over de i 1948 valgte tilsynsmenn og utvalgsmedlemmer med varamenn vedkommende det ordinære utvalg 1948-49. For Kanstadfjorden ap ps:ynsdistrZ:kt: Rinøy: Tilsynsmenn: Sne~sa, Svendsgam. Roald Amundsen, RinbØ, RinØyvåg. Jo han HØ ibakk, Mehus, Kvæfjord. Egil N ikolaisen, Bogen. Ludvik Skårnes, Skrovkjosen, Tysfjord. Magnor Daniel~Sen, Grunfarnes, Torsken. l. Garnbruker Fritjof Hansen, 2. 3. 4. 5. 6. Varamenn: l. Garnbruker Odd Andreassen, Hesten, RinØyvåg. 2. 3. Ivar Hansen, Grunnfarnes, Torsken. Paul Olsen, Mehus, Kvæfjord. Kjeøy: Tilsynsmenn: l. Garnbruker Haslund Hansen, Kaldfarnes, Torsken. 2. Ragnar Amundsen, Kj~Øy, LØdingen. Varamenn: l. Garnbruker Sigurd Nilsen, Hundholmen, Tysfjord. For Raftsundet opps')msdistrikt: Til,synsmenn: Kvankjosen, LØdingen. 2. Linebruker Bjarne Svendsen, Kvankjosen, LØdingen. l. Garnbruker Anton Jeremia~s,sen, Varamenn: l. Garnbruker Julius Johansen, Holandshamn, Vågan. 2. Line bruker Harald Andersen, K vankj DiSen, LØdingen. -99For Skrova op;s:ynsdistr·ikt: Brettesnes: Tilsynsmenn: l. Linebruker ,ADthur Johansen, Budal, Hadsel. 2. Einar Jakobsen, Ulvåg, Vågan. ~. ·. Varamenn: l. Linebruker Oskar Hansen, Budal, Hadsel. Skrova: Tilsynsmenn: l. Gambruker Paul Ørtuv, Skr.ova, Vågan. 2. Alf Kristiansen, Svartfjell, HamarØy. 3. Agnar Knutsen, Lyngseidet, Lyngen. 4. Sigurd Kvikstad, Skjer.stad. 5. Martin N. DØlvik, Skrova, Vågan. 6. Isak Hansen, Lyngseidet, Lyngen. 7. Linebruker Andreas Skramstad, Dyping, Steigen. 8. Otto Nilsen, HollØy, Hadsel. Varamenn: l. Garnbruker Harald Arntsen, Engan i Salten. 2. Jakob Jakobsen, Skrova, Vågan. 3. Petter Henr,iksen, Skrova, Vågan. 4. Linebruker Arne Fjordbakk, Myrland, Hadsel. 5. Åsmund Krane, Laupstad, Vågan. For Svolvær oppsynsdistrikt: Tilsynsmenn: l. Garnbruker Alfred Knistensen, HusØy, HamarØy. 2. Petter Mathiassen, ArnØyhamn, SkjervØy. 3. Emil Mathisen, Lyngseidet, Lyngen. 4. Martin Lansen, SkjervØy. 5. Nils Larsen, Svolvær. 6. Herman Krys,tad, Svolvær. 7. Eilert Nilsen, Svin Øya, Svolvær. 8. Aksel Eliassen, Normanvik, Kåfjord. 9. Herman Johnsen, Guvåg, BØ. lO. J entoft Remme, Eidet, BØ. 11. Gunerius Pettersen, B itter.stad, Hadsel. 12. Linebruker Toralf Svendsen, Svolvær. 13. Ingolf Krane, Svolvær. 14. Laurits Larsen, Tengelfjord, Hadsel. 15. Oskar Havnes, Digermulen, Vågan. Varamenn: l Garnbruker HJalmar Vikan, S.trØmsjØen, BØ. Olaf Ellingsen, Grytting, Hadsel. 2. Bendix Mathisen, ArnØyhamn, SkjervØy. 3. 1004. Garnbruker Simon Olsen, Lyngseidet, Lyngen. Nils Olsen, BjØrnes, Oksfjordhamn, SkjervØy. 6. Linebruker Sigurd Jensen, Svolvær. 7. Rolf Nilsen, SvinØya, Svolvær. 5. For V ågene opps)'nsdistrikt: Tilsynsmenn: l. Garnbruker JØrgen Horn, BrØnnØy. 2. Linebruker Einar Solberg, Kabelvåg. 3. 4. 5. 6. Trygve Eilertsen, Kabelvåg. Leif Myhre, Kabelvåg. Martin Tollefsen, AndØrja. Jens Karlsen, HadseL Varamenn: l. Garnbruker Per Pedersen, Laups1tad, Vågan. l. Linebruker Rolf Karstensen, Hadsel. 3. Gunnar Fikke.stad, HamarØy. For H apen oppsynsdist1-ikt: Til.synsmenn: l. Garnbruker Jakob Lundberg, SØr-Reisa, SØr-Reisa. 2. Jalwb Jensen, SØr-Reisa, SØr-Re,isa. 3. Linebruker Einar Skr.amstad, Dyping, Steigen. Alf OksØy, Skagstad, Steigen. 4. Johannes Alstad, V ikhamn, Steigen. 5. Olaf Paulsen, BØ, Steigen. 6. Varamenn: l. Garnbruker Bernhoff RØrslett SØr-Reisa. Andreas Haugen, SØr-Re,isa. 2. 3. Linebruker Oskar Berg, Vikhamn, Steigen. Peder Simonsen, BØ. 4. For He·nningsvær oppsynsdistdht: Ti l ,sy n.s menn : l. Garnbruker Ole Vemundstad, Stadsbygd. 2. Arne Nilsen, Hus-toft, Leimnger. 3. Elmar Jakobsen, Elstad. Borge. 4. Kolbein Brynjulfsen, Valberg. 5. K6stian Nyvold, Tromsø. 6. Kr.is.tian Le.tto, Storfjord. 7. Einar Johannessen, Seines, Balsfjord. 8. ErLing Andersen, Henning,svær, Vågan. 9. Arne Har,tviksen, StrØmstad, Hadsel. 10. Albert Johansen, Laughamn, DyrØy. - 101- 11. Garnbruker l\l[agnus Nilsen, JØvik, Ulsfjorcl. 12. Åsmund Utnes, Drevja. 13. Oskar Hansen, SundØy, TjØtta. 14. Arne Skogsholm, TjØtta. 15. Sverre SØrensen, TromsØ. 16. Aldor Hjeldnes, Ulsfjord. 17. Hagen Nilsen, HelgØy. 18. Peder Pedersen, Leiranger. 19. Anker SØrensen, TmmsØysundet. 20. Konrad Brendvik, Leines, Leiranger. 21. Johan Johansen, Helligvær, Bodin. 22. Dankent Peder.sen, Storvik, Gildeskål. Alfred Nikola~sen, StrØmsjØen, BØ. 23. 24. Valdemar Sivertsen, BØstad, Borge. 25. Peder Seloter, Hadsel. 26. Ottar Eriksen, Klepstad, GimsØy. 27. B0rre Halmstad, Valberg. 28. Linebruker Henrik Jentoft, Henningsvær, Vågan. 29. Toralf Jakobsen, Henningsvær, Våtgan. 30. Håkon Hansen, Henningsvær, Vågan. 31. Ingvart Riise, Henningsvær, Vågan. 32. Rolf Ekjord, Henningsvær, Vågan. 33. Kar l Kristiansen, Kleps.tad, GimsØy. 34. ALmar Hansen, Klepstad, Gin1s9Jy. 35. Jarle Haugen, SelØy, HerØy. 36. J olm Johansen, HerØy. 37. Harald Haugvik, Øk1sningan, Her)6y. 38. Arthur Grindstrancl, HerØy. 39. Sverre Almendingen, Alstahaug. 40. Anders Almendingen, Alstahaug. Varamenn: l. Garnbruker Rikard Rørvik, Henningsvær, Vågan. 2. Hartvig Hansen, Henningsvær, V å.gan. 3. Al vin Dreyer, Gravermark, GimslDY. 4. Edvard Laukvik, Gin1sØy. 5. Sivert Hartviksen, Laukvik. 6. Anton Brynjulfsen, Valberg. 7. Jo han Peclei'sen, Raste by, Storfjord. 8. Selmer Salan10nsen, Lyngseidet. 9. Johan Nilsen, Lyngseidet. 10. Nils Edvardsen, Arebukt, Lyngen. 11. Kristian Pedersen, Kjosen. 12. Marelius Solberg, Furuflaten, Lyngen. 13. Julius In1gebriktsen, Mar.tinshals, Malangen. 14. Linebruker Jens Dahl, Henningsvær, Vågan. 15. Ottar Ovesen, Henningsvær, Vågan, 16. Johan Hansen, Henningsvær, Vågan. 17. Ingvart Lorentsen, Øk~mingan, HerØy. 18. Gunv.ald Endre,sen, Øk:mingan, HerØy. 19. Kristoffer Grindstrand, HerØy. -102For Stamsnnd oppsynsdistrikt. Stanzsnnd: Tilsynsmenn: l. Garnbruker Hans SkrØder, SundØy, TjØtta. 2. Tor stein Hopen, Hopsvatn, Nordf.old. 3. Johan StorØy, T,orgnes, BrØnnØy. 4. Fridthj of Grundvåg, Lenvik. 5. Kåre Horn, BrønnØy. 6. Alfred Moen, Stamsund. 7. Ole Erntsen, Mål,snes, Lenvik. Bernhard Heidal, Vinkenes, Nordfold. 8. 9. Andreas Tanke, SundØy, TjØtta. 10. Linebruker Reidar Myrland, Reinstad, Kvæfjord. 11. Martin Rprnes, B j Ørnskinn. 12. Leonhart Nilsen, BjØrnskinn. 13. Leonhart Jakobsen, GrØttavær. 14. Martin Hammerv.ik, NordØy>vågen. 15. Henr.ik Sommerseth, Engan i Salten. 16. Oddleif KDistiansen, Ålstahaug. 17. Malfred Dalj erd, Bodin. Hilmar Valberg, Valberg. 18. 19. Hans Eidsvåg, Stamsund. 20. Emil Frantsen, Stamsund. Varamenn: l. Garnbruker Johan Johansen, Aun, BrØnnØysund. Erling Lund, TjØtta. 2. Einar Ebbesen, Ylvj,ngen, V ega . . 3. Hans Olderbak, Hopsvatn, Nordfold. 4. 5. Linebruker Bjarne Jakobsen, Alstahaug. Sverre Paulsen, Lenvik. 6. Magne Gabrielsen, GrØttavær. 7. Kåre Peder.sen, Engan i Salten. 8. Peder Pettersen, Lundenes. 9. Ure: Tilsynsmenn: 1. Linebruker Johan E. Johansen, Ure. Håkon Evj.en, Megårclen, SØrfold. 2. Johan Bakkeli, Gåsvær, HerØy. 3. Ingvald Grav, Ure. 4. Aksel Rasmussen, Leirvik, Ure. 5. Olav Solskinnsbakk, RØsvik i Salten . .6. Varamenn: l. Linebruker Ar.thur Jensen, Als Øy, Nesna. 2. 3. Torleif Solskinnsbakk, Megården, SØrfold. Kristian Pedersen, Ure. -103F 01' Ballstad op psjmsdistrikt: JJ!J ortstmd: Tilsynsmenn: l Linebruker Eiler,t P. Vevelstad, Forvik, V evdstad. 2. Roald Johansen, Tenna, HerØy. 3. Anton Pedersen, Forvik, Vevebtad. 4. Didrik Johansen, Leines, Leiranger. 5. Eilif Jens en, V andve, Nordvik. 6. Endre Andersen, RØsvik, SØrfold. 7. Juksebruker Konrad Edvardsen, Vandve. Va,ramenn: l. Linebruker Alfred Berg, Mortsund, Hol. 2. Peder Rasmussen, SØrvik, Sandtorg. 3. Gus.tav Johansen, Tenna, HerØy. 4. Juksebruker Arne SjØberg, Tenna, HerØy. Ballstad: Tilsynsmenn: L Garnbruker Sigurd Sandnes, Napp, Flakstad. 2. Sten Stensen, Skarsj Øen, Buksnes. 3. Andreas Pettersen, OffersØy, Bul~snes. 4. Linebruker Jo han Mikalsen, KirkØy, Vega. 5. Ole Olsen, Ylv.ingen, Vega. 6. Petter Grindhaug, IgerØy, Vega. 7. Heiberg Vegmoen, Sundsvall, V ega. 8. Andreas Pettersen, Ylvingen, Vega. 9. HartlØ;v Molund, Myrlandshaug, Gratangen. 10. Trygve Pettersen, Ballstad, Buksnes. 11. Rolf Holmen, Tm, TjØtta. 12. Erling Henrifusen, Laks å, Nordfold. 13. Holger Arctander, BallSitad, Buksnes. 14. Ivar Hansen, BØstrand, Ballangen. Hagbart Vilhelmsen, Balbtad, Buksnes. 15. 16. Olbert Arctander, Ballstad, Buksnes. 17. Hjalmar Horn, Buksnes. 18. Halvard RØnv:ik, RØdØy. 19. Reidar Dabvad, Gravdal, Bulc.snes. 20. Juksebruker Ferdinand Fredriksen, Haug, Bul~snes. 21. Vil{)tor Juliussen, Skulbru, Buksnes. Enok Ludvigsen, Ballstad, Buksnes. 22. 23. Johan B. Johansen, Ballstad, Buksnes. 24. Ole Hansen, Skulbru, Buksnes. Hilmar Marlms.sen, Gråfjord, As:tafjord. 25. 26. Julius Jakobsen, KirkØy, Vega. v,aramenn: l. Garnbruker Rikhart Sandnes, N a p.p, Flakstad. 2. Olaf Myrland, Horn, Buksnes. 3. Linebruker Einar Hagen, N ess, V ega. -1044. Line bruker 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Juksebruker 12. 13. 14. Einar Pedersen, N ess, V ega. Mar>tin Olsen, BØ, Vega. Johannes Fjellheim, Gravdal, Buksnes. Hilmar Bolle, Leknes, Buksnes. Bjmne Petter6en, Ballstad, Buksnes. Lars Markussen, Gravdal, Buksnes. Edmund Bolle, Leknes, Buk.snes. Ragnvald Berg, Ba1ls1tad. Sigfred Markussen, Rise, Buksnes. Zakarias Lind, Solberg, SØrre,i,sa. Ole Berglund, Vetting, Buksnes. For Su.nd oppsynsdisf1'ikt: N~tsfjord: Til·synsmenn: l. Linebruker Othelius Storaker, Styrkesnes. 2. N ordal Larsen, Hennes, Hadsel. Heri of JØrgensen, N esland. 3. Ole Joh-ansen, Napp, Flaks,tad. 4. Anton Os, KjerringØy. 5. Varamenn: l. Linebruker Kristian Johansen, BØ, Hadsel. Bonsak Karlsen, Leiranger. 2. Odin Larsen, Napp, Flakstad. 3. Sund: Til.synsmenn: l. Garnbruker Markus Friis, Ramberg. 2. Linebruker Eilif N er gård, Hes tun, Vevelstad. 3. Nils Nergård, Hestun, Vevelstad. Almar Hansen, K j ør.stad, Hadsel. 4. Reinhard Albriktsen, Leines, Leiranger. 5. Magnus Tilrum, MØlnarodden, Flakstad. 6. Harald Petter.sen, Nordskott, Leir anger. 7. 8. BjØrn Jensen, Fredvang, Flakstad. Gjert Gjertsen, Fredvang, Flakstad. 9. l. Garn bruker 2. Line bruker 3. 4. 5. Varamenn: Kristian Gjertsen, Fredvang. Konrad Ander6en, Visthus, Vevelstad. Johan Lar.sen, Forv.ik, VeveJ.stad. Leander Jensen, Fredvang, Flaks,tad. VikJtor Larsen, Ramberg, Flakstad~ For Reine oppsynsdist1'ikt: Hamnø:y: Tilsynsmenn: l. Linebruker Kåre Andersen, Leines, Leiranger. 2', Lar.s Ander.seR, Djupvik, SØrfold. -1053. Linebruker Arvid Nicolaisen, Leines, Leiranger. 4. Einar Heggelund, SØrnes, TjØtta. 5. Karl Rostad, HamnØy, Moskenes. Varamenn: l. Linebruker Trygve Grytv.ik, Venset, Fauske. Ole Kjærstad, K v.itting, Leirfjord. 2. Erling Andersen, Bliksvær, Bodin. 3. Reine: Tilsynsmenn: l. Garnbruker Karl Bakken, Reine, )\IIoskenes. 2. Fredrik Ingebrigtsen, Reine, Moskenes. Ole Olsen, Reine, Moskenes. 3. 4. Line bruker Jo hann es Pe.ttersen, Rotsundelv, SkjervØy. 5. Oskar IVIØller, Reine, Moskenes. 6. Berton Jensen, Træna. Johan Teigen, Reine, Moskenes. 7. Oskar Robertsen, StrØnstad, Hadsel. 8. Arne Heimland, NordØyvågen, DØnn es. 9. 10. Olaf Brandsnes, Torsvikvågen, DØnnes. Kristian Kristiansen, Reine, Moskenes. 11. Albert Berntsen, Reine, Moskenes. 12. Varamenn: l. Garnbruker Oddvar Rostad, Reine, Moskenes. Ludvig Tennes, Reine, Ivfo.skenes. 2. 3. Linebruker Sverre Berntsen, Reine, Moskenes. Sverre Karlsen, Reine, Moskenes. 4. Petter :Myklebost, Ervik, TjØtta. 5. Birger Paulsen, Kroka, BrØnnØysund. 6. Erling J. BærØy, BrØnnØy. 7. For Sørvågen opps'J'11sdistrikt: Tilsynsmenn: l. Linebruker Paul Tuv, SØrvågen, Moskenes. 2. Ragnvald Larsen, N or.clØyvå1gen, DØnnes. 3. Odd Dahl, SØrvågen, Moskenes. 4. Harald Nilsen, SØrvågen, 1\!Ioskenes. 5. Petter Johnsen, SØrvågen, M.O>skenes. 6. Gunnar Nilsen, Forvik, V evel.stad. 7. Konrad Andersen, Forvik, Vevels.tad. 8. Ole Olsen, Forvik, Vevelstad. 9. Peder Ramstad, Tind, Moskenes. 10. Martin HØgerØ, Indre-NærØy, NærØy. 11. Johan Larsen, T~nd, Aa, Moskenes. 12. Pareli Eivik, Framnes, Gildeskål. 13. Georg Holmen, Aa, Mo.skenes. 14. Arne Wilhelmsen, Tvervik, Beiarn. -106Varamenn: l. Linebruker Gustav Nymark, SØrvågen, Moskenes. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Guttorm Bendixen, SØrvågen, Moskenes. Kornelius Sirivik, Hestvika, Sandstad. Erling Vevelstad, Forvik, Vevelstad. Elbert LaukØy, Utvorda, Flatanger. Hjalmar Berg, Tind, Moskenes. Oskar Lorentsen, Aa, Moskenes. For VærØ:Y opps:ynsdistrikt: Tilsynsmenn: l. Line bruker Karl SØr heim, VærØy. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Jakob L. Jakobsen, V ær Øy. Johan Berg, SØrværØy. Arnt Kvalnes, VærØy. Ole Adolfsen, VærØy. Heiberg Hardy, V ær Øy. Olvar Nilsen, VærØy. Hugo Endresen, VærØy. Hans Ves,tvik, Vennesund, SØnma. Arne Hoseth, Skjer,s,tad. Annas LillestØl, RØrØy, Vega. Meyer Mikalsen, V egste.inen, V ega. Kristian Hansen, RØrØy, Vega. Johan Danielsen, Ulvingen, Vega. Johan Edvardsen, VærØy. Nikolai Nordnes, Kvitting, Leirfjord. Varamenn: l. Linebruker Hilmar Johansen, Tyvnes, VærØy. 2. Alfred Arntsen, SØrværØy. Kristian Hardy, V ær Øy. 3. Hans RØnning, N ordværØy. 4. Birger Holm, Bindalen. 5. Peder Mathisen, VikasjØen, Vega. 6. AUred Flatås, VikasjØen, Vega. 7. Bjarne Johansen, Sundsvall, Vega. 8. For Røst oppsynsdistn:kt: Tilsynsmenn: l. Garnbruker Håkon Andreassen, LØding, Bodin. 2. Linebruker Mikal Mikalsen, Brasen, RØst. 3. Jens Jensen, N ess, RØst. Peder G. Jenssen, Lyn1gvær, RØs,t. 4. Alrnar Hansen, Stamnes, RØst. 5. Varamenn: l. Garnbruker Kristian Hansen. Hopen, Bodin. 2. Linebruker Holger Karlsen, Klakken, RØs,t. 3. Ar,ne Jensen, KalvØy, RØst. - 107 For Kanstadfj orden opps')msdistrikt: Utvalgsmedlemmer: l. Garnbruker Roald Amundsen, RinbØ, RinØyvåg. 2. Fridtjof Hansen, Sneisa, Svendsgam. Varamenn: l. Garnbruker Tormod Taraldsen, RinbØ, RinØyvåg. 2. Jo han HØibakk, Mehus, Kvæfjord. FoJ' Raftstmdet op psynsdistrikt: Utvalgsmedlemmer: l. Garnbruker Gunvald Gundersen, Risvær, Vågan. Anton J eremiassen, K vankj osen, LØdingen. 2. 3. Linebruker Bjarne Svendsen; Kvankjosen, LØdingen. Harald AndePsen, K vankj os,en, LØdingen. 4. Varamenn: l. Garnbruker Julius Johansen, Holandshamn, ·Vågan. Sigmund Tiltvik, Skutvik, HamarØy. 2. 3. Linebruker Albert Akernes, Holandshamn, Vågan. Toralf Bjerklund, Holandshamn, Vågan. 4 For Skrova oppsynsdistrikt: Utvalgsmedlemmer: l. Garnbruker Jakob Jakobsen, Skrova, Vågan. 2. Linebruker Nils Aas, Ræknes, Slottholmen. Varamenn: l. Garnbruker Ole Olsen, Skrova, Vågan. 2. Line bruker Magnar Olufsen, Steilo, Hadsel. For Svolvær oppsynsdistrikt: Utvalgsmedlemmer: l. Garnbruker Martin Larsen, SkjervØy. 2. Line bruker Ing,olf Krane, Svolvær. Varamenn: l. Garnbruker Eilert Nilsen, Svolvær. 2. Linebruker Laurits Larsen, Tengelfjord, Hadsel. F o1· V ågene oppsynsdistrikt: Utvalgsmedlemmer: l. Garnbruker Peder Horn, BrØnnØy. 2. Line bruker Leif Myhre, Kabelvåg. Varamenn: l. Garn bruker Edvin Hannes, Nesna. 2. Linebruker Konrad Øver ås, HamarØy. 108For Ho pen opps,ynsdistrikt: Utvalgsmedlemmer: l. Garnbruker Sigurd Asheim, Bottenhamn, HillesØy. Erik Eriksen, SØrreisa, SØrreisa. 3. Linebruker Herulf Henriksen, Ørsnes, Vågan. Olaf Paulsen, BØ, Skagstad, Steigen. 4. 2. Varamenn: l. Garnbruker Konrad Erntsen, Moldsjorda, Lenvik. 2 Kristian Øvermo, SØrreisa. 3. Linebruker Oskar Berg, Vikhamn, Ste.igen. 4. Johatmes Sandvåg, Våg, Steigen. For Henningsvær opps3msdistrikt: Utvalgsmedlemmer: 1. Garnbruk er Trygve Nilsen, SkorØy, KarlsØy. Arne Skogsholm, Alstahaug. 2. 3. Linebruker Anders Sandvær, HerØy. Magnus Peder,sen, Sydal, GimsØy. 4 1. Garnbruker 2. 3. Linebruker 4. Varamenn: Sverre SØrensen, GrØnnegt. 117, Tromsø. Håkon Blix, GimsØysand, GimsØy. Torolf Jakobsen, Henningsvær, Vågan. Johan Almenningen, Alstahaug. For Stamsttnd opps3111sdist1·ikt: Utvalgsmedlemmer: 1. Garnbruker Albert RØdhyll, BrØnnØysund. Jens Olsen, Tennskjær, Lenvik. 2. 3. Linebruker Malfred Dahljerd, Tverrlandet, Bodin. Reidar Myrland, Reinstad. 4. Varamenn: l. Garnbruker Erling Lund, TjØtta. Odin MØller, Lenvik. 2. 3. Linebruker Hans Eidsvåg, Stamsund. Emil Åsheim, Stamsund. 4. For Ballstad op psynsdistrik t: Utvalgsmedlemmer: 1. Garnbruker Julius Stensen, SkarsjØen, Buksnes. 2. Andreas Pettersen, OffersØy, Buksnes. 3. Linebruker Einar Fredriksen, IgerØy, V ega. 4. Johan B. Stensen, Ballst~d, Buksnes. l. Garnbruker 2. 3. Linebruker 4. 109-- Varamenn: Rikhart Sandnes, Napp, Flakstad. Olaf Myrland, Horn, Buksnes. Petter Grindhaug, IgerØy, V ega. Aksel Berg, Ballstad, Buksnes. For Sund oppsynsdistrikt: Utv~lgsmedlemmer: l. Garnbruker Karl Solhaug, Fredvang. Arne Jensen, Ramberg. 2. 3. Linehruker Nils Nergard, Hesttun. Gjert Gjertsen, Fredvang. 4. Varamenn: l. Garnbruker Kristian Gjertsen,. Fredvang. Ibenhart Arntsen, ·Sund. 2. 3. Linebruker Almar Hansen, Kj Ør·stad. Ole Skj elstad, Leines. 4. For Reine oppsjlnsdistrikt: Utvalgsmedlemmer: l Garnbruker Gunnar Bendiksen, Reine, Moskenes. 2. Fredrik Ingebrigtsen, Reine, Moskenes. 3. Line bruker Einar J. HovØy, BrØnnØy. Halvdan Rask, Reine, Moskenes. 4. Varamenn: l. Garnbruker Oskar Bunes, Reine, Moskenes. Henrik Danielsen, Hernes, Bodin. 2. 3. Linebruker Erling J. BærØy, BrØnnØy. Arth. P. Bakken,, Træna. 4. For S ørvågcn oppsynsdistr·ikt: Utvalgsmedlemmer: l. Linebruker Georg Holmen, Aa, Moskenes. 2. Ole Olsen, Forvik, VeveLstad. 3. Ragnvald Larsen, NordØyvågen, DØnnes. 4. Petter Johnsen, SØrvågen, Moskenes. Varamenn: l. Linebruker Oskar Lorentsen, Aa, Moskenes. 2. Martin HØgerØ, Indre NærØy, NærØy. 3. Paul Tuv, SØr·vågen, Moskenes. 4. Harald Nits~n, Sørvågen, Moskenes. - 110- For
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x