TO\T.N OF KINGSTON. r 935 TOWN OFFICERS COMMITTEE REPORT OF SELECTMEN. For the Yeor Ending Decenrber 3l SCHOOL ::.. ..:

Pages 26
Views 11
of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
-l:ri TO\T.N OF KINGSTON REPORT OF SELECTMEN TOWN OFFICERS For the Yeor Ending Decenrber 3l r 935 ''i'.: ': '' SCHOOL COMMITTEE '::..=-..:.:j::' ::.. :..: -::':: ' j. : j :':: : ':: '. l r rr.:,:.,-;',
Transcript
-l:ri TO\T.N OF KINGSTON REPORT OF SELECTMEN TOWN OFFICERS For the Yeor Ending Decenrber 3l r 935 ''i'.: ': '' SCHOOL COMMITTEE '::..=-..:.:j::' ::.. :..: -::':: ' j. : j :':: : ':: '. l r rr.:,:.,-;', iir:arti:::1_ \.,rii;.i!;i:;::..:r.!i,i-:';. l::'r' :r' I )rilt tt lir I ir.rr r.,lrrrttrrry I, illifi -:!.71;i. l.t g;rl Yolrt's.,lrrr r u;r lv t. t1r;i7=--t.lils. Fif lrt:lr Ilr (]oll(r'r's:iio rr l I l lirl rir l. lrit'st (.ott rrr:ilor l) i.sl t'ir:1. TOWN OFFICERS t936 'l',trt,tt (.1,'t'1, ( irolgr' \\'. (.rrslrru,r lr. :. ::: :.:...:] 'l'4t1tr1'l' 1't'ttsttt',,r (ir.rrt'rlr' \\:. (lrtllrrrr;rrr.,\,'lr:r'lttrrtt llrl'lri.'r, (.. \\'r.silrr. {,lr:rirrrr:rrr. \\'illt,rrtr ll. lt,,*i lu(l.l{rlrn ll. )lonlis. {.li'r'k l'or llrr- Sr,li.i:!rrtr.tt. ll:l.rtitl I lrr i llr'. Ilrrrrrtl ol l)trblit ll'cliirrr..lr,ltrt ll. )lottli., ( i I r i i i t ' t t t ; t t t. llut -r, r' (1. \\'r:slorr. \\'illirrrn Il. l'rrsl :rn(l llr=\. ll:rt'rit,t \Y. ll15:ri. S,.{'1.(,1;tr-}...-l.s.sc.rsr'r'.r ll,:rrlr' 1,. ll;rllit:t'. lrrrtn i,\fi11's ]l:rt't'lr lillit;.lllrq l!.,\lrirrli.s. {litlilrrrlrrr, tqprrt r:rpi1r:s Jl:1',-:lt Illil.t; \lil;;ut,, 1; l't15[, lr'i'ltt t'r1tit'cs ]lirlclr llllilf. 'J'itttrrt!.ulli:rttir Gr.:rrt'.{r.' \\'. (lttrlttttiitr. St'h,trtt (,ottttttillct:,lft'rrttl;.1. lit','1, [llt;rit'ttt,rtr' lllttr rtlrit,'t )l;rrclt lllitt: Iltrtlr ll. ll;ril,'r'. li't'tti r:tlrirllr Il:rt=.:!r l1!.15;,llr:olr!l,l)r'itrs, ti't'ttt i:rpit'r,s ]l;rt',-:lt llfli.\: l) (,;rl;oi llil-ltl,:::' trt'trr r':t1rit'i:s Il;it'r:lt llflil!: llrrssi'll ll- Z;rlrtr. \\'lllr\r i.'r tir \\'oltltl ltirvr: t:rpirl'tl Ilrrrch llljill. rlir'rl \r'r'. l?. lllliti, li ;rritrg ;r virl:ntt(:\' utt s:ritl crittltttitlt'i' to llr lilli'rl :r! l!tr: ll.it'i'li rr li't'linrr, l1)i]7. lltitrcl nf I Itttlllt \\'illi: rl )1. lrr,51. (',li:rit'rrt:rti: lllr':i.':. i-. ! t,r)rltthl.s \\'illirrrrr lt llrotrt' lltrlrt'tl llrr.lr1,,rr irtr'l (l lir'r {l. lisrrrt' I Iitt,tnrrri,rtl.ri!ttt lizr':r5, \\'ri6hl' k t ttt t rltiri s llnrtlt llilr'; \r *r ll {l III;rIr, IrIrtr ' lrr'lll t \l'ilfi llttltlr l0:l7l i\litchcll \ l,,,rl!. (.lt:ritrlrrrrr. lr'r1ri r'\ltirrs tlnrch lllll7' l'tirtrtrnet' \\' ll.,rl, r. \\h!i\r' ll'r'lr! $t,lll(l ltirv( crpittrtl l\lntch lflil\' r,.irtrriri \,,r,'trrl,r't' ll. lil;lti lltl rlfcrrltlll ('f llll)\'illl{ {tnl i'f t,,$. ;rtr,l {ilr:rr l, r.l. llrtrt-\' \r'rt\ r'lt ctr'rl lo lill lhl vrrr-atrir' ll'lr,,r \\' l-'!lrrri.l. t.ltri t \lriti's )lrttl.ll l{li$: Joltrt'l'. StrrilL. r,,r,,,...1,r',. \l;rlrli lllj' \: lli,l;rnrl 5. li:rilrrl, trtttt lrlrir'r \l!fr lr l:':ill: li.rlilr li. S:rrri.'r,,. S..ri:lt!l-\. lrrttt ctltiris \l.,rilr llr:i!:.l,rlrrr I rlrr.lrrr:rtr. hrr'lrt r\iirr\ llrtr(lr lll:i!t. lrf. ll,,ril,tr.l,,lrr'l ll;rrtrl:rll. \11,, r I ll. llolrrtl\. I lr,'rrr.'. li, llilrct..\rl r'a,,rr.,/ Lttitl'tt,nrl ll,','tl \\' l.llirrl. 1,. (ilrrss, lt. llrrlrot lrr, rl l'. llr'.rel,' tt tr'l l:'l(.rr' l','unl ht1'.1 t lr:rr l'. ll Lori. ltitttl r i I'iuur,,rll'Id t! lt.tlrt.si!t.s,.rrrir.r,.lrhn'l'.(iush- /,'r,r' l i,.rr., rr li,rl;rrrrl lt;riltr lnrl \\'illinrrr lj. Jl:rlorre. I i\lt t.a!n t!1. 1..'lrs;rr,l 1,. ltirrl, (:llrirnlllr, l)r..\ rtltut' ll, ll,rlrrr.s. S: rrrrr.l t:. ltr,rrrri,1., llcrrr.1. S. \\'csl t t il (icor8c 1 . A',r/iririrlr i,/ 1'!'trh L,)lris ll. lilass. trlrrr rr-rlires ltlrch l$i 7. llrr{:'l\ l r!\lrtlin-,.\lt{rsc lt.t.trr rsorrhl lritrl,r 1r\ltitr.rl ll!iftll l:'iifi. ili','l S, ljr, r'rl,,, lli, ll)ijti ;rurl :\r.tlrrr. \\,. l,icr.tc r*.;rs.,1'lrrnt,.,l L, till tlri rur:rrrcr. lrt, l jrrill rtrcclirrg of lhc :, l.,rr l, rr rrrri.tlr, r, rrr.rirriug lirr:rr.rl uf l(t.6isliirls, l..r rrcis.\r..\t,,lir.. r.tlrirrr:u!. l,r.r,i,,\1,ir.,,r, ]lrrrr.h lglllt. (icortjc \\-. (.rl\ltt rnti. {,l.rli. u: ' t'tlitt Ollit'us (i,lict (l 'l'isorr. (llrrrrl( s ll. Sl'.\tttrrrrl, [, (irrlrrrl ll(rshtor. un(l \\rillilrrr ll. llrrirttr, :: I;ity litt!tint'?ts,.l:,zrtr S, \\'rigltl. ( l l l r r i t ' t l i l l l l,,\llltl l ll. (:lr:r'li; (:lntfuca ll, l)t0rr. l,r'slt't ll. l)r't\i. lrrrttl ll. (ilrrllttrr' \\'. Il,rlr', l'lrril Srrrtr t. /rr,rr'st ll'rtlri tt ll:rfr,ll 1., {:rx'li. St!!r'tintrn.lrnl.llnlh ll',,r l;.lrlrtt l. llrrrtrllll. Sfrrlr'r,r/ ll, tllrl:r Ittl.llt\tsxtt's lllrrrr,'rl ll. (.Ir:rtrr, r'. llirltrtr'r. l)r,lrtttr,, Irtsptrlt'r /.ltritrrrrl.r.llrclt'lt 5, llrlll -.llttrt tttnrrl ol,l/':rrlllt (icrrt.tll \\ (:lliltllrltlt Snp,'rinla tnl r/.\r'lr,,rrls (llrrir'l'. \\'. I'rtrvtettt,'. Itrs1r'rlor,'l Slnwhltiv 'l'l t trtl S. trllrrl . 1,il'rrrIt?)rsl,'rs (:lirittr '1.li,iillr. ( ] r ; r i t t r r I r r t. h tttt i rpit ts Il:rrt'tr l1lit7:.l,,lrrr l'i. \\'r'igtrl. llttrt lrlritcs llrrlclr lll:li-: ll;rr!ry.\. S,'rt '. lcrrrr f\ltir''s llirrlrlr lllil\: llttttl l-, ll;rr'li,:r'. 'l't'r'rrsttttr'. tittll.\l,it'i'\ )lrrtclt lllils: l:rlrtrh,\' It:rrrrt:rll. S, r'r'r'l:rr'1. lt r rrr t \l'ilt \ \l 'r'( lr llr:tll,\r'llrrrr' \\'. l)ir.rce. sltrrsr tr:rttt rtottlrl ltlr' triit,:rl llrrrr'h l!ilill' rr'- sillrrr.(l Sr.ltlt'rtl,t r :l(1. l!l:iti ttll tl(-c0rllll r)i bliltg :r1r;rtritrtiri tr tlrt ltollrlof lltgi:'lr:rrs. r'irlrrtrtj tolrr:tillerl iil llll'llriltlt r'lcclirilt l!)l!7. Chi{, l'irt l)tlatlnt tl (llirt,'trct ll- I)r'err I)og {)llicrr \\'illirtnt ll. ltt'orvn. ll'.1'..1..\ap,'r't,i..or' (;cr'f{{ S/r, llli.s,l ii,arslrrl,lr (},lit'r' l'ultrter Ilolntr:s. (1.'l-isort. I t,.tt l,,..,iaki4:ti l1l:iri Ii,tli,l,l l!xil!!.. \\-illi'r rrr I l- l)elxrrlrrrerrl-\\' i Ili o\rtr, ll'rrler lf tcrl J. St..\Irt,'rrt. :::::!:-:::.:.::-j' { r,/frlrllt., :rl,l'r,ill],,l l'\ tl ]l,tk'rrtll r itt rr{(.(trllttllcc \\'illt lh, \ot(. xt tht.ttirtlrill lr,\\'n l(r'lilt!. trlrtt'cli l'1, ltl: 1ia 'l'ltut :..trrrrrill.r-i,f li\''= l, t ' i I I t, I t i t I (I ttt ill!t'!iligrtl. ' lltr lt{'\ii. lrilrtr, r 0f :rrririr itrt.r sfi:lion rrf \\ irl('r fi'riill fol' ilrt: 'liir rr. rrrrrl rr.1rrr.t rt ir lrrlrscr1lttrrl rr!r.tittg, .llrrlrrtrrl lt;1ili't.. \\'.,l,ri S \ir'l:,rr,,r. i : I r ; r i, I r I i r t. llrr lih 1 , Sarrtlrr'r. (irlic,- r lr.,,rr..rrrrl \lrl, lrr ll : lrrrlr,. lilr tclrrt.v. t,,tt,t tlt',1,1,,.rrrr, 'l l,r rlr, )lirlirrrl0r itr irr'r'rtrl.rttt,. r!illr tlr, \,,1' :ri ll'.,rrrrrrrrrl l,,rrr rrir-litt4, lllltllt ll, l!]:,ti: 'l li:'l thr. rrr.ri,.r:rl,rr r r!,ri t ;r r,, rlrillrc rrf lir.r. to irrrr.rtig,rl, llrr, fltrrr', ircnlr,,f rr'lrrll lrlrrsr.,t f{rr lll. liinlstr'n Ilhlir, S, lro0l..rrr,i t,, r'.1,,'rtrt tlrr;rrrrtrrll Illrth trrr:i.tirrl{ lltjli. 'Ih, llll,,sinq slrl r r r 1 i ' 1 r r l, r l : lilrrrrrtlr {). (ll;rkr. ' ' S,.r.r r.- l:rrj. {:li t,,r.l lii.itlr..l \,rrrrrrrrr.\lrrglrrtlrlirr. ( i i r r I I r. r r r I r r r. {,rrl lt,.irlr.rrlr:rclr..lr ;rrr,l lltrlrrrl lj. Srillis Srr,rrr ll ri,,r/r,,rr l.l,lt.u \\'. l.',r irr!. llrrrrrll (i. l.orirrg. liirlt:rrrl \\'. 1,,'r irr1.i, l.:lru, r li til:rs\ ;rrrrl.los ilt ltli:,li.r'. lltrh't n,:trr {1.'1i,,. ll 'l ir,tr! lt'ni tt,,truti!t,.r.\lr1,rrinrr rl l,r' Sr:lrr.trrrr.rr:.lr,lrrr 1,, (i;rll.._ rrt i. l\iil,'r,' litrrr,tti. (i. \\'irrtt,r,rlr \\'hitirrg. ll!'rr11. 1,. Il:r'1,.r'. Sr1.r,.tir.1. Ilitrtrl S, 'li,,rlrr., \'ictrl, t.i_ ( )livii..lircol, ll. l)r ils. (llr:ri: rrnrl 'I lt :] 'l'ltc lrrnrr:rl 'lirryn l'llccliorr \.![i ltcll ' r il,rr.clr 7, il:lti irr lhf l'r'\\'r llottsr., 'l lrr. pollr s lr',, rr1rr.rrr,rl rrl ti.li rri.lx.k ;\, tt.. tilil N('t(! cltrs(,rl ll :l rielrr'li 1,. tr1. 'l'rrlrrl nnltl)('t.rrf ltrllri:i tnsl. fi,lill (llrlt's irils. li'rnul.s itirl). 'l lrc follrr\'irrg \r'r'11: \\trrrtt itl rrs k'll.r's irrrll h:rlirl r'ltr'lls, lrr tlrl llrrlcnttrr': ll.trttr'll.ltigr;irr..l:lrr\tl.l.:\(r'r'tt ]lilrlllrl S. (irtll;rh:rrr.lirnrcs l,. llr{ilrrllr lrr:rttlil..:\rlrritu'lk. Ilir:hur'lll.lL.(irrrllr l:(lrltr(l ll. llrrr-r lrlrrli.1, llrririrre Sirrlrttcl (:. li'urr',i {irtt.ur l', 1'r';rll l'r:r'c,r \\'. lt:rilcv (i1'orgt..1.'l ulrr.\tt,lllt.\. Sclrillirrg -l_lrc rrr'c,-rsirrr r,llii.('r's \vor'(. al!(.kr!l l :i lislcrl orr plrg s,'1. I, ir rrl.i. 'l hr. nr(r.linl.l irrljrrtrlrrcrl ultil Sllrr{lr1'. llrurh I l. irl llt(! lh,rrrl (]rrrtrrrtnilr I lorrsr-..\djr;rrirrrl rttccling r'all(rl kr rrrrlcr' ;rt I l. I loltrtls. llotltrrltor. 'l'hc folhrlirrg olliclls rvclc clrrr:.r'tr: l\rttrrrl lir'epel tihrrrlrs li. l.rirt. lrickl l)r'irr.r 'l'lrrrlrrrs lirrililrrr - ll.rclr I l, l.iiil l'. Il.. l,1' l!r;ii.,\ ll r r'r I Srtrlrrors of \\'oorl ;rnrl l,rttrrbcr'. l:tcrl t;. Itrr('ll'll :rl.l l,llgnr' \\'. l.orittgl)irtctol of Pl!nrolttll (:ort!rl.t l:\k:tt\ir)tt Sl'trictr John 'l, Cushrrrrrn. lror!(f Vies'rrs llolurtrl Il:rilr'-v urtrl \\'illilrrr lr. ll:rlorr..- ' l.'isi (:ollnritlt-c l'llrtarrl l'1. llirrl. l)r.,\r'llrrrr ll. llolrrrr:s. Srrrrrrrr.l (1. ll,rrrrrt.-v, llt utr S. \\'tsl. ;rtrrl (itrrtttc l:. Srtlr'.. :,,\t'ticlc ;j. ()t lllr t lulion oi llot'aer: (i. \\'r'slri il \\':rs lrrtr].i lo ltcccl)l lh{: l el){rrls r)f lltc lowrl i)llil:( r's trs lrtilrk {l irr lllr. lo\rtl :r\.;lr. l,' :t \rr,'rr li,;rr,'r,1. l:, hrl i :,iril l: :{r,, I I.i{ltlttt!: l:; 5tr,, l l)tl','lri,rt llull'rr r11t {,, rr,.r:rl Ilrr:l,rr,,r. ittiltr,litr4 S,iLrt.r' r,f Ili{hrr.rtt' 5li-rivlr.rrr,l rlrrl ril littilrlitt! frtr ( IIiItr r: l.i{yrrrt lir,ijr, \,','i I 'r, :r,,, rrf,. li,.r!.1,r,''lli l'.rl.r!,, r,f (:ltri,rltl Sltr'('l lr'lr!,lill.l.ri.lilr{ rri Srrnrr.. r!ir li!,,f \r' \\.$!l l)rrir I Sigfl\ i ltnr tit.\,ltil \,l.lttt.t lltntlils ll I'rrlrlir'\\', lf.rr r l; l,l.\!' \\\r\t;,r, r lri S lili' ri li, li, I.tnrl ll'l.r;'l\ lt. li. '1r \,li,,,,lr tt' l l.il.nrt,.s Vr tir liorr.r -.Irrr..,Irorr Scltur,ls \r'h,r,l l;rj,'.rr.r {,!rjil,. {,f llrr. (.orrrrrrrrrr$.elllllt I.iLt;r'r,.s ti,, t c,rli,r rn,l l.nclllsilitl rl l'!.rrrrr,rrcrl, ',- Srrl:rrir s lrril l.lrrrrrrrt,s l',\-.,,:,,:,t lr,,rrr.,r,,,,rr ttlri,lrr,i.{. ;i (,j!.' ilrl r.,,ltr.rls,j! 1,,\:r r,r.,,rr rrrrl Il,rrrrti:rl l-l.rl i i. r!1,., ; \;1r,.,,,i ll,.rri,,r.i,rl lirrt ;.-! I'l\r:'rriilL i.'!!irit\ \i!l tr,.\g,i.,-,,1,,,,. rr' r..,,;'! lltr rr.rt \ tt\{.t^l)rxfl llt:!i.' 1,1\I li'1r,,:l\. r,i {:.,llt,\ r(, trr.rr \ l!t:(i i i.i,lr,,l,,,,r.,ll.r lr, 1,.,r t tr,, t..'r li.. r\..1.{,i,,.,,1,, i,, ir.rrrrtr,rrrrl frr,nt t rr.f. l;r I \,',,,1,,.t i{xi.!e! 'Ji{, it, :,.lrxl tri.1.;lrl i{!.!.1-l!! l._r.li,1l {il 7.'rlll.l xl?{rit iil t l.-rl l.lx! il \.1:ti.rij Lfx) l.:ixr.rxt :t.:ttii.l!l l;-i''.'ji t i-,li.itl :.:{.tx I 0! l.tn I {;!l{ I.rkl {ilxt.t{l :1,(u!.{xt Ittlctt'si, 'l't,itlpolllr'.v l,oiltts.!{i:... : :{i.i}7 l.{tl li{t.(f,.,\r'tir.lr {i, Ol lbi. rloli{rr Lf lllr.lccr(i. \\i,st,,rr, \'i,t,,,1, 'l hrrl lltr lirrtrr'l lr'.rsrrr.r'r., rlitlr tirl rr1riirrrrrri ui lltr Sr,lfclnl(.1. lrr.rrrrl lrr.rr'lr.r'is lrrrlltrrlizr'rl lo lr n \\ rttrrltr,\'lr0ttt litttr, 1,, ti t, itt rttliriltirli{,1 uf ll(! t.i vi-tlrr of llrr, lirrrrrrlill $.:rr lrtgirrlirrg.lrttttlrrr' l. l!ljili, trtrrl lo isrlft'ji it0l(.or tirrlts llr:r'r,frrr. trrrtrrlrl,, \\'illti r,ir'\,r' f, i rrl lri rr,rtt\'ritr! rrrrh,irl ttrrtl's lrr trtlrl. lil girt.rr fot rr pr.rirrrl rrf hss lltrlr ottr.rr.:rr.il ltrrrlf{l:rtrrri \r.illl Sr,clirrrr li. {ilr:r1,1 r' l l. (ir.rrr.r,rl l.:r1\s.,.:-,\r'lich' 7. Ott llrc trtotiorr of llor.trr.o (1. \\'r,slorr, \'ulcrl: 'l'liit lhf lr\\'t - t irisr' l rl rrdl)r'r,lit.ink; lltit.l-\'.tir{, lirrrtrllerl rlollrrr.. {::li0tl.{x4 for. llrl iiriirrrrtr.irrr. t,)f l.:l t Strr.r.lI srrirl rrir.r 1,, lrr rrsr.rl irr r.orr irrrrr.i iorr s ith rrtrr.rrrorrr.r'\rlticlr lrir\. lrc rrlt,,ttr,,t '::. l r' llrr. Sl:rlr'' (iruttl! or lrrrllr. f0r lhis Irtr.1iorr,.,\rtir.l,. S. lir sr.r.if tlrr. l.or\'rr ni rrrt,. l,r r.rri\,.i trl irl,l,f,,- '.,-.. Irrilrlr r sltl ()f tllltc.i ftrf lll: iltllt{,terrrt,rrt,,f llt.,rrrlllrr h. Slt.,r,l -.: tlrrl :r lx,rlir, r'f \\'irrtt.r Slrc.l..., ()r lhr'!rolir)rr of l.jrlllr \\'. l.olint. \irtr.tl: l-o losllrorrr..,t llrisr rtirlr.inrl{.li itr'l}.!: r! :r 1' y1',,r,1 1,,1 i :rtrr 1., ri t:s \1.'rJrl, I,1,!. lr.,,t,,j il( ]l: ,'.s,,r rlr, f,,llrr\\ i11g. it1.; , li l. \\';rtrr. ( i;lrstrur:!i,,rr . j..: = :... ::r::::.:r:r -.,:.::r.i.:..::::..:'..: i:: Jitli, llri'.' Iri-l..rri,,It i,i 1t;,,r,ti 11;,;.' i1 ihil!.!.{!f l-.i,,...,,..-..'',:..\rti'1, :l l)tr Ihi.r'r,,t;rl,'ill,,l,,rr,l lt,ril,.t, \l,,t ,lr.l 1,.,t li:l,lllll, l,,*.'r't',,'t'r'rl,ri ,, lr,rl,r,rc,s ll r.t,'r'.1 ',irr ri, sirr.i,trr.... -. -- =--. -l - -- l] : :- -.:.= = I _. i.::.:.:.=.'..::-'. ri. -::--1..:. :: :: : :i r-:: lit \r:r.'1,!,. r rrl l!r. r'r{rlirrrr i'f lli'r t ' (: \\'tr\lr)rl' \'1)lt tl lir,t rlr, \, i,, lr:r.!, i,. rrt'l lr' f' lly itri rlir t'l rl rrltrl {'lltlrir\\'t lr rl,,,,.,,, :.,r i ll 'l 'lr,'ll irr\'\titlirl' llrr r sir;rlrilrr r,,r',,l ' '';i,',1,, rr'rrr lrlrl \illl t'r' ltlltlr'tl'lilliotlr' r'trtlr lr rr:l r.::r:lrl, rr. ':r'l llr l rtrs f : :r r'orrrl :rlrrl rrrirpliorr lrl' llr' :r, l',rr,lr',1 l,:rttr,rt 1'r' ,' rrt lllitt ll:t. \\'r'rtl{ tl l!l} \ ',!,,l 1,.,'lt, ri! r' '! l I r'') l'' ll (,1.oll{il: \\' ( lsllll.\\. '1 'rt';l ( 1 t i ll, (''rtl'r'r l. l!:ili ll:.,rn'1, r.r{li.,l S, 1,,lrtr,rr ',f llr' l,rrrrrs i'f Ittt{rl0tr:rr!l l':\ r,,ullr lr.,\, l:,r.,l '\ 1,, r. r I r I r r I I : r I,, I llrr' l'lrtrrrrl;rr.r lrrrr l ' t$,, n.-l,l l',s r-.,:t,l i.,{rn,l ll,, f,'ll,'* irrr{ lrrttttrlr : Irh llr,.1r,,!, rl,r;l l{,rrlr lir, fr'l fr'';rrr ltr{lr rr'rl, r trr,rrl,lrr,,li\ l,' l \( tl,, \,,.rrl, lt:rrlr','.r'l \t;rli,'rr. rr rllrrl lurrrrrl lr tir,,r,r,rl lrrr' l','rirr,l lnr'\\rr i,\ \iilr' llrxl,:r rlrtll lr,,l' rrr.rrl,rrl rirllr ll,, l, Ilr'r\ h i'in l:n!,'rir. \rillr \( 11,,\\ l':illrl,rn tl,, r, ttl,, j'\.!,1' ',1 tlr, \i, l'r ll,,cl ll, rrl,r.t0tr'' rr,,r'.llr, rl. rr.,r lli., 'l('.,,f lll r,,.',1.rrrrl,,rrr 'l,,rlf t rilr frtr \r, 1,. li,,r L.\l rl,,, r.,.r!r,r, I il,, r,, '.1. :rt -l':'t'li l{ \\';rrr rr.t,,rr, ttr ilrr r,,rl:,i,\l.r,1,,,t.t.,,ntltr rtiorr ot llrr \ir.li's lior.l li,.,.l i.,,lrr't 1,, 1i;, \,'!lir ( rr'\, I lt,,:'.1 ;r sl.tl,. Irrorrrrrrrr,rri,{r,ri,,,l \:lit {!r, j, rl. r. l' li (. \li!!,,.'1,,,\, *,:, l,'rrrr,l irr q,,,,,1.,rrrrlitiorr :rtrrl!r.i,pr.r!r r,,,1.,1,r!,1 t,i,{,.,i \ i.i,,.,,..: i,:1.,/.j,.]i l!, r.'.' r \\.\t,,rl \\,iri.,r' \i 1,,.\r i.,l! r ll \1,,r:1. - \, i ,-lltf.l tl I'lgnoul lt.l;r rrr s.\. \\'hilc.\trti r lr.r r \'. Srlrrrzi llos:i lrl ll. l)rruglrrs \\'illi;r trr Il-,\nlslrr'ntl Joltl ll. Ilur.m.\. (itioll{it.: \Y. (:l:st tit.\.\*, 'l'urttn Cltrl;. RIAD THE LAW! l'rlllrls. $ illtilr frrrtl rl:r.vs rrftrr tit.. l,irllt {rt lt rllil,l. r,lt,t (.\ r.r v lrrrrsr.lri,lrlrr.. s'ilhil f,,ftt (l:r\.:i!rflr.r. l lrir.lh i l lris 1r,,rr.,.. slr:rll r';rrrrr.rrolir.r.tlrrrlof t,r lrr.gir.,.rr tl llrc ch,rk of llrr, 1.,$rl \rlt(.tr';u(:!r chilrl is lror.rr. (ilrrt.r.;rll.l\\.\. (:ltll,t(,r lti, Sctli,,lr li S())tti ()t. 11 t.: lt.\\..\' nt.:,\s{)\ s \\.1 \. l ll.l lls ',r,., :rlrii.,ir irl.rrlitr.. 'l'' pr,,r r. latiorrrrlitr. -l t Irr,,r r' lr.r.:ilirrrrr.r. slt( )t't.tl tr ti.: ( : ( ).: t ) -l,r slr,rrr rr' r, rr llrr.r.lrilrl lrrrr rr t.itlrl tr cllr.r sr.lrrxrl. 'l o slrlrr rrlrr.rr llr,, t hilrl lr:rs tlrc lirtltt Io \(,rli f rl,lr\lrrr,ttl rrrrrir r-tlrr r'lrilrl lrrlrrrr hs. '1,',.s1:rblisir llrt. r.iglrl,rf irrlrrrilirlr.(. k) l,r,(rp(,rl\.. 'li' ( slr'lrl!sl' lialrilitl ll rrrililirrr.,lrrl-v. ls \\.r'll irs r\r.tll,li(,n llrr.r'r'fl,rrr. '1,, r'rl:rlrlish llrr ri{ht to \{'l(. 'I o rlrrrrlifr Ir lrolrl litlr' tr. lrrtl tr; brrv;rrrrl scll rcrrl cslatr- 'lir cst:rblislr tlrr ti!hl k' llll)lic ollic('. 'lr' Ir'orr'lltr irgr. t r'.lrit:h tlrt't t:lrriitgc conlrilct ltliir llr. ' rtl.rrrli lr). 'lir rrr:rkr.!ossible slxlistic:rlstu(lics of lhc llr.llltlr cr) {lilir}ns. \irrrt r'o-,r1rt'r-:rtiorr to lhr'('n(l lhai rrll bir.ths r! br llrr,l), t.rl) r'r'i {'r(lt,rl s ill bc r:t't'allr' :rlrprcciatt'rl. ' r( rtl:i. b('surr!!o rtrorrl lhc Lir'{lr of -r.orrr tlrill $ilh {isr'tl ttir rrc in full- _-_.- _=-.--=-=- L,rr.i!, i,. :l 1, i,..!il \!,rr l- l!:r. la \lrr il' \l,rr.l{r \ t,' : \i'l- I i 1;rt. iil \ 1'r \1,r lli.\ 1rt. :ll! \l,ri I llrtt,-i \l-:r 'ii Jrrnrr M Jrrrrr I I Jrtur Ll Jrtnr l? J rut ': 'lit Irl1 :' \!l;. :! BIRTHS RFCORDED IN \.;r:r, ilr.!'ii.'!-!! rr-i,ij'i i..,!r l;',. ir,r.i!it'i:.',:-'. l,:r r!i...: ir 1r,r: lliiilrr:; I,:r:'.' i l,: r., i' i \l l;rr. li,:'..rr!.: :r'i 1,,,i::r 11. r,,,i:.1!i ;,. i.-: - Jr!,,=' r:.! r=r:,',. \1 :rr'r!,'.. ;'i: l i,r.', li.,t!*.!:i:. J! I i.,r,i!1.'r.;; \,'1.,:r,, \-:r:.:: \1.'r:!;':;;:'..i I-..t.- I '!r.,rr,! i,,, : r;. ll*:i,r;i.i r l'.r:il t :,:!:.. l:r r,=:r' I.ir','. t li.tl:' r Ir\'t r ( :iri:,,:t I.,.rt'. /;:rl: li;i:,. llt,rtli;.r,! i.r.,:tr. r! I lri,,r lt iiir;;r,. l..,rr:r; f-,!i.ri il.r r r,l {.r,r;:r li-*;l'! \1 il*,?;. -\',!rtli::r,tt:.\i.rn I 5rrl'.n.\lriei lirilirrt. :r.qrarri \!::rr:rr larii.'!lrlt Il,.r;ii; ,r''i ligl.'n i i''rri.'. llrrrl': \ 1r 11ir'ir!- 1,.'rI)rili j,.i!. ll-rrl'a{,i }littrr Ii'.h',tr l -ii.' /.rrrii ,si KINGSTON FOR THE YI^R I9J5 \.'.. r I'. :'. t{,,r.r.. i.,...: j:.':,'r :,:' iir, :: '; : Ii... '.:.,r..:,- :,.-: i'1. : i : 1:!. I.. \' I i; : : i' : il,i... lti l:.' 1! -r-:,.,,!.: ; -,::,, 1..:: :: :::':!.r! '::.:. :' i I i ii. :,.:r! ii..:, t'' : i :'.,:: : i.' i' j..:::: l!.i...j 11., :., j i ' ra' i,.:::.:!i:;:l;'::i ], -i,l: i i:.:;.rr : ' i ii..,. 1' : ' :, il I. i: ', \ ,'.'! 'i I! i!.!-::'.. '.r:.. 1'. r. :,:.r ii:,''i \1 r: \,'r' ' '\,.:::.:r. t',. r:. ir,-:,,,.i.-:.:, i i..';: lr.::i: ;:::': ii'::j'-r'i''r' i: qi:;-.- ll l -'\'-,r.. r!-.,i \1.1'' i. t.,tii.'- l,,,:..il''t''.l'''.:\1r.'ll.'.t.,.l:.r l!!r..-.ti li,rr ;:? i-i;:;:.r::.: l.--:;,i,i:.r ilg.'+:i: I'r.ir; 11 .r:i: iii:.!i-';,i t r'-:!:.:: =r;.! n li:rr!' \lr:'.'.'i '.1,i:i' li',i.. rt r.;r-!:r:::rr! : :!i,:i ::iii I rr,- il !lil:,r I'i't:*r i.'.,i: r.1. i t,r+, rr i \'ii \1. i:rr':!:'i.i!,'?:r.!.,.ii',s i i::j!r,. ::: i!: rr.: tl!:i:r.i I t'.1': ll ii..i'rii \i tlir';.t ltr:r.,;::.! l!.,:!,!l,i I t.i..i,i: \r.r',:. l' \lrr:,,: ::. i \l.rrr',r,. I ll.rrr,n i iri!i.,r::i:;.:i,, rr:'i ]l.iri.i. lliririli,,, i f.i..rri.: J. l1,rti,..rr:,i \!nrr. J. t-.!ti!i!i lrrir,rr.. {,:.! l!.,.,t! \r'ri '.rr'l: ' '.'i i.,.r.i:!r J r,:,': \!.rr, r rir,i!:'r.rr. lrr'1, ll': '^';jr: i;r,,. i,-..:_:. t':r..i,.,.: ;r,:-; l.!4.si,,:.s \! 1;.r.::r, l:;,:i,a.rr: 8lRTHS RECORDED ln KINGSTON for THE YIAR l9l6--conlinuc(l \rt, t ri.pt, I :''l)i,? \flli. ll 5e1rt. li l :,.11. 'iil tl, l. I u, t, 'Jl {!r'i. :.1i ll,.r. ii{} Jtrrn,',\un,' htl i:r'r l!,rt irtir-r l.,,tr^tir',: (.irr Irl;r l roi 11,'$.,:r Iirii!t \\'riti 'ir (.,.1i.r.\llv llris,:.llal ( [r,rt li' llrrillr J lttt:lr ltr.irlilr.l\r t Jllilli. li,,l,.li'l'lt0rti,r; It,,li.t t \ irrr:,:ut 5i.,ili Ji lrr ( lt r't itti;tt I ia tir:t'hi,\ 'trr;.r r'i l'{r t:'rj ' \:i;.,! ll.r,r. hrrr,.:, r.rrr,l li,rrl, I.tt,,,tr \l' rrr I rrri.t t,rr',.ti,,rrr.rrr,l \i.rl,, l I r, r:rrr li.,l1,l' {. \1,.r,, t.rr:'i I i,.rr,'r li, \1,t, ltrtrr,' I r.rrr' r. ll i1.. ,-.rr,,l l,ll, rr',r l.ttrt' l', r, ' ll.rrl, r.rr',1 I l,,rr r ll.ril'.,rt' llll''rr I i' nrir'1 I -rll.irr.,l,il I.rl,r'll.r 'l:r;. 1.,r ll,rtrrirl l,r.rl,ir l:rrrrr:rii' 'I I r, ' r r r : r, r r i ' i - l r,titr r:: l.tlsl'i': : \ i,r{ i ri! J,,'i lilr \i,,'li,rrr,i I.rlrrri,\irtri' l'tr,:irri 1,,.:ri:,: i tr tirrr,n,:ri,l.\lt,',.\rlt,t ll,r.li'.t' 1,.., 1'1, \11,,rr I r',.!'r.r,',1 t l,r'r \l'rtl, l\,llr.rrrr llrslrr:t'l f ri I l r' )itlliitt i l lt:tl, \\'. (11.'sllIt:\N. 'l'itttttt (;lr r!;, MARRtAcE5 RtCORDtD ln XINGSTON for THE YtAR 1936 'iiltli11l\i\ ll, l.\i-ill,i\li!.i g(,l'!fliigilii 8!l(: ll..' i! -,,,,,,:. i,]:...,i l:,r t,trr1_frrrrl.rrrrrt.rrs.sir.rr t.t.,l.rrtre1. tlr r rrr l{ings!irr, -= nrrrrricrl il ltrltirito?, ll(1..ltrlt.t... r-r.lsrrn- l\,tr.r. ltrrllrrrrri.f l,trrrr.rrtlr,rrrrl l.tisi,, trr,.,, r, t,flr.rr\.\,r,.,ti,,.t. ltrrrul:rlli rif l,l1.rr(,rr{h roil l.:r.,,tr., :-.:. ltlttt. rrtl tlicrl irr liingsli} :,r,,rr.,..\tr.,lr li. It,,rrrr.,rr.rrr,t t,,.r, \t r..,,tl I I, r I i t r r : r I r ',. rrr:rrlir.rl irr liirrlslrrrr. l,l,rr.rr\ :,,r.\ll,,rt li,r,trrr:rrrl.\llrrr(lrrrri ilrl )lrrrr.r,i I, l,r rrrr,r i. lrl,'grri rrf liitrgslrrrr. rrrrrllilrl irr I'i.rrrtrrrrtl
Advertisements
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x