Presentation kpmg

Pages 25
Views 30
of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
1. 1 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із…
Transcript
 • 1. 1 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Недопускдопроведення податковоїперевірки: останнясудовапрактика KPMG Law Ukraine 23 квітня 2019 року Для навчальних цілей
 • 2. 2 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Зміниуплан-графік: законно? Для навчальних цілей
 • 3. 3 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Починаючи з грудня 2017 року план-графік документальних планових перевірок має бути:  відкритим  сформованим на цілий рік (Не)можливістькоригування Джерело: п. 77.1 ст. 77 ПК України
 • 4. 4 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Попередження платників податків про проведення перевірки Джерело: Висновок Верховного Суду по справі №822/1138/17 (Постанова від 20.06.2018 р.) Окреслення орієнтовного предмету перевірки Визначення конкретної мети проведення перевірки Визначення періоду, за який перевірку буде проведено Метаоприлюдненняплану-графіка
 • 5. 5 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. разів змінювався з 1 січня 2018 року План-графікна2018рік
 • 6. 6 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. ПК України: – Не регламентує порядок коригування чи оновлення вже оприлюдненого плану-графіка – Не закріплює відповідного права податкових органів – Не передбачає можливості формування місячних, квартальних планів-графіків – Не встановлює строки для їх оприлюднення ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»: – Допустимі зміни тільки у разі зміни найменування суб'єкта господарювання чи виправлення технічних помилок (Не)можливістькоригування
 • 7. 7 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків №524: – План-графік для документальних планових перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України складається згідно з ст.77 ПКУ (абз.2 ч.1) – План-графік перевірок з питань державної митної справи складається з квартальних планів-графіків (абз.3 ч.1) – Оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування (абз.4 ч.1) (Не)можливістькоригування
 • 8. 8 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Висновок Положення законів розширеному тлумаченню не підлягають + внесення змін до річних планів не допускається Джерело: Базя Яна «Чи має право податкова вносити зміни у план-графік перевірок бізнесу» [Електронний ресурс]: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chi-maje- pravo-podatkova-vnositi-zmini-u-plan-gr-347638/ Неможливістькоригування
 • 9. 9 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. К1 Змінаперіодуперевірки недопускається
 • 10. 10 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Позиція Податкового органу – Відповідно до плану-графіка 2017 року видано наказ №348 про призначення перевірки Платника податків з 28 лютого 2017 року – Платник податків не допустив Податковий орган до проведення перевірки, а наказ №348 оскаржив до суду – Наказ №348 визнано судом правомірним – Податковий орган прийняв наказ №1093, яким вніс зміни до наказу №348 в частині періоду перевірки та призначив її у квітні 2018 року – норми Податкового кодексу України, дійсно не містять норми, яка надає підстав для внесення змін до наказу, однак інструкція щодо діловодства надає такі підстави. На користь Платника податків Наслідкизміниперіодуперевірки Справа №808/1379/18 (1-2 інстанції) К1
 • 11. 11 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Позиція Платника податків/Суду – Відомості щодо коригування плану-графіка до прийняття наказу №1093 відсутні – Планова документальна виїзна перевірка може бути призначена лише відповідно до плану- графіку – ПК України не передбачено можливості зміни періоду проведення планової документальної виїзної перевірки у вже прийнятому наказі за межами строків, передбачених у плані-графіку – документальна планова перевірка є похідною від плану-графіку проведення планових документальних перевірок, а також його оприлюднення і не може бути самостійним породженням прав і обовязків для субєктів господарювання – дія інструкції щодо діловодства поширюється лише на ДФС України та відповідно до положень Податкового кодексу України не належить до податкового законодавства та не встановлює порядку призначення документальних перевірок та повноваження контролюючих органів, що стосуються призначення документальних перевірок На користь Платника податків Наслідкизміниперіодуперевірки Справа №808/1379/18 (1-2 інстанції) К1
 • 12. 12 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. К2 Змінаперіодуперевірки недопускається
 • 13. 13 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Позиція Податкового органу – Платника податків включено до плану-графіка на 2018 рік та визначено місяць перевірки березень 2018 року – За податковою адресою встановлено відсутність Платника податків, тому видано новий наказ про проведення документальної планової перевірки у квітні 2018 року Наслідкизміниперіодуперевірки Справа №823/1570/18 (1-3 інстанції) К2 На користь Платника податків Позиція Платника податків/Суду – Податковий орган не надав жодного доказу про коригування чи внесення змін до плану-графіка на 2018 рік щодо зміни місяця початку перевірки – Правові підстави для проведення планової документальної перевірки Платника податків у квітні 2018 року були відсутні
 • 14. 14 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. К3 Включеннядопоточного плану-графіку
 • 15. 15 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Позиція Податкового органу – Платника податків було включено до вже оприлюдненого плану-графіка на 2018 рік, як платника, що має критерії ризику несплати податків високого ступеню – На підставі оновленого плану-графіку на 2018 рік, Податковий орган прийняв наказ про проведення документальної планової виїзної перевірки Платника податків з 27.04.2018 року Включеннядопоточногоплану-графіку Справа №0540/5690/18-а (1 інстанція) К3 На користь Платника податків
 • 16. 16 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Позиція Платника податків/Суду – План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі перевірки – Пункт 77.1. ПК України є імперативною нормою публічного нормативно- правового акту та розширеному тлумаченню не підлягає – Посилання на Порядок №524 в частині права коригувати план-графік є необґрунтованими, оскільки таке право не надано Податковому органу нормами ПК України Включеннядопоточногоплану-графіку Справа №0540/5690/18-а (1 інстанція) К3 На користь Платника податків
 • 17. 17 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. К4 Включеннядопоточного плану-графіку
 • 18. 18 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Позиція Податкового органу – Платника податків було включено до вже оприлюдненого плану-графіка на 2018 рік – Згідно Порядку №524 оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування – Відповідно до Порядку №524 коригування планів-графіків територіальних органів ДФС України здійснюється відповідно до вимог розділів ІІІ-V цього Порядку – Підставою для проведення перевірки позивача стала службова записка оперативного управління аудиту про те, що в ході аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем, виявлено можливі ознаки незаконного формування податкового кредиту суб'єктами господарювання в переліку яких є Платник. – Дане коригування затверджено в.о. Голови ДФС України. – В цей же день на сайті ДФС було розміщено план-графік проведення документальних планових перевірок платників на 2018 рік з урахуванням коригування. Включеннядопоточногоплану-графіку Справа № 810/2099/18 (1-2 інстанції) К4 На користь Платника податків
 • 19. 19 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Позиція Платника податків/Суду – У розділах ІІІ-V Порядку не передбачено можливість коригування у поточному році вже сформованого і затвердженого річного плану-графіка – Згідно чинного законодавства України у податкових органів відсутні повноваження щодо включення до нього нових платників податків – Оновлений оприлюднений 19.04.2018 план-графік на 2018 рік є протиправним – таке "коригування" суперечить положенням про планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю), що врегульовані Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", відповідно до ч. 1 ст. 5 якого внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб'єкта господарювання та виправлення технічних помилок. Включеннядопоточногоплану-графіку Справа № 810/2099/18 (1-2 інстанції) К4 На користь Платника податків
 • 20. 20 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Позиція Податкового органу: – відповідно до плану-графіку було заплановано здійснення планової виїзної документальної перевірки – працівників контолюючого огану було безпідставно недопущено до перевірки – як наслідок недопущення Податковий орган прийняв новий наказ про проведення планової невиїзної перевірки Справа № 460/148/19 (1 інстанція) К5 На користь Платника податків Включеннядопоточногоплану-графіку
 • 21. 21 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Позиція Платника податків/Суду: – наказ про проведення перевірки є незаконним, оскільки з тих самих питань вказані періоди вже були охоплені під час попередніх перевірок – Податковий орган вправі видати новий наказ про проведення нової перевірки з одних і тих же підстав (у даному разі на підставі плану-графіку), лише за виключної умови – скасування, попереднього наказу на проведення перевірки, як такого, що нереалізований – проведення перевірки саме у невиїзній формі сприятиме обмеженню прав позивача щодо безпосередньої участі у такій перевірці, наданні відповідних пояснень чи зауважень – Податковий орган не реалізував механізм, передбачений для коригування плану-графіку задля вирішення питання щодо можливості проведення планової перевірки у лютому 2019 р. Включеннядопоточногоплану-графіку Справа № 460/148/19 (1 інстанція) К5 На користь Платника податків
 • 22. 22 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Безпідставновключиливплан на2019рік.Якдіяти? Для навчальних цілей
 • 23. 23 Document Classification: KPMG Confidential © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені. Запит до ДФС про надання інформації щодо підстав включення Позов про визнання дій ДФС України щодо включення до плану- графіку протиправними та зобов'язати виключити із нього Наказ про проведення перевірки ЗГОДНІ Позов про скасування наказу про проведення перевірки Недопуск до проведення перевірки (1) Оскарження ППР у тому числі з підстав не компетенції податкового органу Складення Акту та винесення ППР Проведення перевірки НЕ ЗГОДНІ (2) (3) Наказ про проведення перевірки Наказ про проведення перевірки Проведення перевірки Компаніявплані-графікуна2019рік
 • 24. Контакти Гарячалінія(перевірка,обшук,податковийспір) +380504125507 Лариса Антощук Практика з вирішення податкових спорів Адвокат, старший менеджер Тел: +380 95 270 3781 lantoshchuk@kpmg.ua Наталія Мусієнко Практика з вирішення податкових спорів Старший юрист nmusiienko@kpmg.ua
 • 25. Document Classification: KPMG Confidential KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками асоціації KPMG International. Інформація, що подана у цій публікації, носить загальний характер і не висвітлює стан справ будь-якого окремого підприємства або фізичної особи. Незважаючи на те, що ми намагаємося подавати точну і своєчасну інформацію, ми не гарантуємо, що ця інформація є правильною на дату її отримання або буде достовірною у майбутньому. Ніхто не повинен діяти і покладатися на таку інформацію без відповідної професійної консультації, наданою після детального вивчення стану справ. kpmg.ua kpmg.com/app © 2019 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені.
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x