pibg

Pages 8
Views 0
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  ISI KANDUNGAN ATURCARA MAJLIS 1 NOTIS PERINGATAN MESYUARAT 2 JAWATANKUASA KERJA MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE- 42 3 REKOD KEHADIRAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-41 4 MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE- 41 6 PENYATA TAHUNAN PIBG SESI 2017/2018 13 REKOD KEHADIRAN AJK PIBG KE MESYUARAT AJK PIBG SESI 2017/2018 14 LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN PIBG SESI 2017/2018 15 PENYATA KEWANGAN PIBG YANG BERAKHIR 31.12.2017 16 LAMPIRAN -   PENCAPAIAN UPSR 2017 21 -   SENARAI NAMA MURID CEMERLANG UPSR dAN UPKK 2017 22 -   LAPORAN UNIT HEM 23 USUL 25   ATURCARA MAJLIS AGENDA MESYUARAT AGUNG PIBG 2.00 PTG : PENDAFTARAN AHLI-AHLI PIBG 2. 3 0 PTG : KETIBAAN JEMPUTAN KHAS : - NYANYIAN LAGU NEGARAKU - UCAPAN ALUAN PENGACARA MAJLIS - BACAAN DOA - UCAPAN YDP PIBG SK SENALING - UCAPAN PERASMIAN YB DATO’ HJ ISMAIL BIN HJ LASSIM  (EXCO KERAJAAN NEGERI SEMBILAN & ADUN SENALING) - PENYAMPAIAN ANUGERAH UPSR & UPKK 2017 - PENYAMPAIAN CENDERAMATA 1.   UCAPAN YDP PIBG SK SENALING 2.   UCAPAN PENASIHAT 3.   MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT AGUNG KALI KE — 41 4. MEMBENTANG DAN MENERIMA PENYATA TAHUNAN 2017/2018 5. MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN PENYATA KEWANGAN YANG BERAKHIR 31 DISEMBER 2017. 6. PEMBUBARAN JAWATAN KUASA PIBG SESI 2016/2018 7. PELANTIKAN JAWATAN KUASA PIBG SESI 2018/2020 8. MEMBAHASKAN USUL-USUL ATAU CADANGAN 9. HAL-HAL LAIN  PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU (PIBG) SEKOLAH KEBANGSAAN SENALING 72000 KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN TEL: 06-4813016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Ruj. Kami : NBA1012/100-3/1(4) Tarikh : 27 FEBRUARI 2018 Kepada , Semua Guru/ Ibu Bapa/Penjaga Murid-murid Sekolah Kebangsaan Senaling. PERINGATAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE- 42 SK SENALING. Sukacita dimaklumkan bahawa Persatuan Ibu Bapa dan Guru, SK Senaling akan mengadakan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-42 mengikut ketetapan berikut: Tarikh : 12 Mac 2018 (Isnin) Masa : 2.00 ptg Tempat : Dewan SK Senaling 2. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut ; i. Ucapan Aluan YDP PIBG ii. Membentang dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-41 iii. Membentang dan menerima penyata tahunan PIBG 2016/2018 iv. Membincangkan Perkara Berbangkit v. Membentang dan Menerima Penyata Kewangan yang berakhir 31.12.2017 vi. Pembubaran Jawatankuasa PIBG sesi 2016/2018 vii. Pelantikan AJK PIBG sesi 2018/2020 viii. Membahaskan Usul ix. Ucapan Penangguhan 3. Sehubungan itu, pihak sekolah dengan hormatnya menjemput tuan/puan untuk menghadiri mesyuarat tersebut dan mengemukakan usul-usul bagi dibahaskan dalam Mesyuarat Agung itu nanti. Bersama ini disertakan borang jawapan kehadiran serta cadangan dan usul untuk tindakan tuan/puan. Sila kembalikan borang tersebut sebelum atau pada 9 Mac 2018 melalui anak tuan/puan kepada guru kelas masing-masing. 4. Kami amat mengalukan kehadiran tuan/puan ke mesyuarat ini demi kecemerlangan anak tuan/puan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”   . Sekian, terima kasih. Saya Yang Menjalankan Tugas, ---------------------------------------------- (FANAZARIAH BINTI MOHD YUSOF)  Setiausaha PIBG, Sekolah Kebangsaan Senaling. AHLI JAWATANKUASA KERJA MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE- 42 SEKOLAH KEBANGSAAN SENALING TARIKH : 12 MAC 2018 (ISNIN) TEMPAT : DEWAN SK SENALING Penasihat : (Guru Besar) Pengerusi : En. Muhamad Faizal Bin Abbas (YDP PIBG) N/Pengerusi : Tn. Hj Muhammad Asri B. Husin (NYDP PIBG) Setiausaha : Pn. Fanazariah Mohd Yusof Bendahari : Pn. Shafikah bt Pengiran SAMBUTAN   1. En. Muhamad Faizal bin Abbas (K) 2. Tn. Hj Muhammad Asri B. Husin 3. Pn. Norzilawati bt Muhammad 5. En. Mustapha Kamil B. Ismail 6. En. Mohd Azmi bin Md Aziz 7. AJK PIBG PENDAFTARAN 1. Pn. Noreha bt Mohd Amin (K) 2. Pn. Suhana bt. Wahit 3. Pn. Razimah bt Ariffin 4. Nur Haziemah bt Jamaluddin (KAP) BUKU PROGRAM/SURAT JEMPUTAN 1. Pn. Fanazariah Mohd Yusof (K) 2. En. Safar Ershad B. Majeran JURUACARA MAJLIS 1. En. Mohd Kamaruddin B. Che Husin (K) BACKDROP/PENTAS 1. Pn. Azida bt Aripin (K) 2. Pn. Faziyaton bt Abd Razak 3. Pn. Khairin Nissa’ Ooi  4. Pn. Hamidah Bt Suhaimi P.A SISTEM 1. En. Ariffin b. Mohd Nor (K) JAMUAN 1. Pn. Siti Hawa Al-Asmawati bt Tarikh 2. Pn. Hjh Rashidah bt Johan 3. Pn. Norsiah bt Ahmad 4. Pn. Nor Hayati binti Zulkafly 5. Pn. Zuria Bt Yahaya JAMUAN VIP 1. Pn. Hjh Murshidah bt Abd Wahab CENDERAMATA VIP/HADIAH UPKK/UPSR 1. Pn. Sabarina bt Baharudin (K) 2. Pn. Norasyikin bt Othman 3. Pn. Nadia bt Abd Razak PENCATAT MINIT 1. Pn. Suzana bt Rajab 2. Pn.Sharleena Jaelyn a/p S.Kunaratna JURUGAMBAR 1. En. Safar Ershad b. Majeran BACAAN DOA 1. En. Abdul Malek b. Abd Latif DEWAN 1. En. Muhammad Idham Faiz B. Abd Karim (K) 2. En. Mohd Faizal Bin Zakri 3. Pn. Azimah bt Mohd Azrai 4. Pn. Nor Asmah Abd Wahab 5. Pn. Norazizah bt Moin 6. En.Muhammad bin Razak (KAP) 7. En. Mahmuda bin Aliman (KAP) 8. Pekerja Swasta
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x