PEMBAHAGIAN TUGAS

Pages 4
Views 0
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  PEMBAHAGIAN TUGAS SUKARELAWAN SK BUNGOR, GERIK, PERAK Pengerusi : NUR AISHAH BINTI ADNAN Naib pengerusi : MUHAMMAD NAJMI BIN ABDU SALAM Setiausaha : NURHAFIZOH THOHARAH BINTI NAZRI Naib Setiausaha : KHAIRUN NISA BINTI ZULKEFLY Bendahari : JOAN SAW ROU YAN Naib Bendahari : KAM HUI MIN BILANGAN TUGASAN NAMA BIDANG TUGAS 1 Dokumentasi ELVIVIEN JUANNIS  ABDUL ALIM BIN ABDUL AZIZ NUR NATASYA DIANA BINTI  AHMAD MUNIR (Mengambil gambar dalam setiap program) 2 Peralatan MUHAMAD AIMAN BIN RAMLI SIVVA SUTHAN A/L KUMARAN THIVAGGARENN A/L SIVAMOORTHY (Megambil barang di stor, barang akan diberitahu kemudian) 3 Sijil: ALIA HANA BINTI ZAINON MAK JING XIN LIM XIN YING (Buat sijil peserta sukarelawan, akan diberi pada majlis penutup) 4 Pengangkutan: PAVITHIRA A/P SIVASUBRAMANIAM SITI HAJAR BINTI MOHD ZAMAN (Contact En Mazlan, siapa yang akan menjadi driver   hantar ke Gerik dan driver pulang ke IPG, ambil nombor telefon driver tersebut, semasa hendak pulang ke ipg, sila call driver 3  jam sebelum untuk beritahu masa pulang kita) 5 Pengingapan MOHD ZAIN ZAIDIEL BIN ZAINAN MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHD SANY OOI ZHI QIAN (Pastikan khemah cukup, senaraikan nama berdasarkan khemah yang ada, membuat plan kedudukan khemah antara khemah lelaki dan perempuan) 6 Pengacaraan MUHAMAD ADIB BIN YUSOFF NURASYIQIN BINTI MHD ASRI (Menjadi mc untuk majlis pembahagian ibu bapa angkat dan majlis penutup) 7 Penyampaian hadiah NG BEE KEE GOH PEI HENG NUR RAHIMATUL ADZLINA BINTI MOHD SALLEH (Menjadi dulang girl untuk majlis penyampaian hadiah) Keselamatan A. AZIZ BIN A. RAHIM (Pastikan semua  MUHAMMAD HAMKA BIN  ADNAN masuk tidur pada waktunya dan tiada sesiapa yang berlegar di luar khemah) Sukaneka NOR FARAH ADILA BT MOHD RAZALI SITI NUR AMIRAH BINTI MOHAMAD YUSOFF CHING WEI ZHEN (Fikir tentang sukaneka yang akan dilakukan) Gotong-royong DEEVIYA A/P R.DAVARAJA CELIZTINI NARITH KEROH (Bahagikan tugas pembahagian masakan) Pembahagian ibu bapa angkat:  ALYAA HUSNA BINTI MOHAMAD ZAILANI KOI PEI YU (Jumpa Puan Ross untuk minta nama ibu bapa angkat, dan sila bahagikan peserta dengan ibu bapa angkat ) Refleksi HARNANI BINTI OMAR  AMIRUL LUKHMANNUL HAKIM BIN IDRIS (Membuat refleksi) Kebersihan FATIN ATIRAH BINTI MOHD  AMIN (Pastikan tapak perkhemahan dan kawasan sekolah bersih)   
Advertisements
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks