Monteringsanvisninger for Purus Corner designsluk TWIST For

Pages 20
Views 4
of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Monteringsanvisninger for Purus Corner designsluk TWIST For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-7 For…
Transcript
Monteringsanvisninger for Purus Corner designsluk TWIST For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-7 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 8-12 For trebjelkelagsgulv med påstøp og underliggende banemembran. Side 13-19 Inspeksjon og renhold Side 19 Måltegninger 115 230 Side 20 04.2014 Monteringsanvisning Purus Corner For trebjelkelag med påstøp og smøremembran på topp. Esken inneholder: 1 2. 3. 4. 5. 6. Slukdel med klemring. Rustfri ramme/rist. Monteringsramme for trebjelkelag (H: 22). Treskruer (12 st.) Rustfri hårsil. Støtteben for innstøping (2 stk.). (ikke på tegningen). Rev: april 2014 OBS! Les monteringsanvisningen nøye. Dette produktet bør kun installeres av en autorisert rørlegger. For å kunne opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder Purus Joti seg retten å endre tekniske spesifikasjoner uten forvarsel. Tilbehør: - - NRF 340 19 12 - Mont. ramme H 35 (gir 13 mm påstøp) NRF 340 19 14 - Mont. ramme H 47 (gir 25 mm påstøp). (2) (4) (5) (1) (3) Purus Joti AS, Glynitveien 21, 1400 Ski. Postadresse: postboks 157, 1401 Ski Tlf. 23 03 76 50 – Fax: 23 03 76 51 – E-post: a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= d9b3b6adb099b3b6adb0f7b7b6 [email protected] /a – www.joti.no 2 2 1 PLASSERING VED VEGG NB! Sluket kan monteres helt inntil veggen. Sørg for tilstrekkelig understøttelse og beregn plassering ut fra beregnet tykkelse på veggflis. Se målsatte sluktegninger på side 20! 2 Legg sluket med toppen ned på gulvplaten og tegn av for uttaket i gulvplaten 3 Åpningen for slukdelen sages i gulvplaten. Kontroller at CORNER monteres vannrett! Ved montasje som ikke gir understøttelse mot gulvbjelkene skal sluket understøttes med eventuelle forsterkninger (kubbing) i begge kortender. Se fig.1! 3 4 På undersiden av sluket vil monteringsrammen låses i klips som er faststøpt under kanten. Velg den rammen som gir ønsket påstøpshøyde! Trykk på plass den todelte monteringsrammen (H:35 eller H:47 mm) 5 6 Ved 22 mm gulvsponplate gir: - Mont. ramme 35 = 13 mm - Mont. ramme 47 = 25 mm Vipp sluket ned i åpningen. Koble til avløpsledningen! Skru fast sluket til bjelkene Skru deretter fast sluket til monteringsrammen for å oppnå maksimal stivhet. Koble til avløpsledningen! 4 7 Påstøpen legges (13 eller 25 mm). Påse at sluket er dekket med plast når påstøp gjøres. Dekkplast Andre påstøpshøyder Om andre påstøpshøyder ønskes, kan det oppnås ved bruk av flere monteringsrammer over hverandre eller ved oppforing med egne distanseklosser. 8 9 Skru løs de 6 skruene som holder klemringen og løft denne opp fra sluket. Slukmansjetten (1) monteres ned i sluket. (2) Slukmansjett (1) 5 10 11 Smøremembran påføres etter membranleverandørens anvisninger. Når smøremembranen er herdet monteres klemringen tilbake i sluket. Trykk klemringen på plass i sluket og lag hull for de 6 skruene i mansjetten. Bruk håndverktøy! 12 Når membranen er herdet påføres den rustfrie rennens underside et tynt lag flislim. 6 13 Plasser den nedkragede kanten ned i slukets ovale åpning. OBS: kontroller muligheten til å ta ut vannlåsen Rammen presses fast. 14 Rennen kan roteres ± forhold til slukdelen. 2o i ± 2o www. purus.se a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 9cf5f2faf3dcece9eee9efb2eff9 [email protected] /a 15 Flisene legges og gulvet fuges. Rundt rennen fuges det med fleksibel fugemasse. Behold beskyttelsesplasten på til gulvet er ferdig fuget. 16 Ta bort risten. Slukmansjetten som fortsatt dekker åpningen ned i sluket renskjæres langs ovalens innerkant med en skarp kniv. Kontroller renskjæringen ved å demontere/montere vannlåsen. 7 Monteringsanvisning Purus Corner For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Esken inneholder: 1 Slukdel med klemring. 2. Rustfri renne/rist. 3. Monteringsramme for trebjelkelag H: 22. (ikke på tegningen) 4. Treskruer (12 st.), ikke nødvendige på denne installasjonen (ikke på tegningen). 5. Rustfri hårsil. 6. Støtteben for innstøping (2 stk.). Rev: april 2014 OBS! Les monteringsanvisningen nøye. Dette produktet bør kun installeres av en autorisert rørlegger. For å kunne opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder Purus Joti seg retten å endre tekniske spesifikasjoner uten forvarsel. Purus Corner er testet av SP i henhold til EN 1253 og ETAG 022 og typegodkjent av SITAC i henhold til Boverkets Byggregler BBR. Godkjenningsnr. SC 0265-10. (2) (5) (1) (6) Purus Joti AS, Glynitveien 21, 1400 Ski. Postadresse: postboks 157, 1401 Ski Tlf. 23 03 76 50 – Fax: 23 03 76 51 – E-post: a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 254f4a514c654f4a514c0b4b4a [email protected] /a – www.joti.no 8 1 PLASSERING VED VEGG NB! Sluket kan monteres helt inntil veggen. Finn plassering basert på beregnet tykkelse på veggflis. Se målsatte sluktegninger på side 20! 2 Purus støtteben trykkes på plass i festene på undersiden Når støtteben er montert, justeres disse til rett høyde. 3 Forankre sluket til armeringen med ståltråd gjennom øyet på siden av festet for støttebena. Gulvet er klart til å støpes. Pass på at slukets åpning er dekket med plast så det ikke kommer betong ned i vannlåsen. 9 4 PURUS støtteben kan også spikres eller skrus til underlaget Overkant sluk = ferdig gulv Koble til avløpsledningen. Kontroller at CORNER monteres vannrett! 5 Gulvet støpes! OBS: Pass på at beskyttelsplasten dekker sluket topp. Når betongen er herdet, skru løs de 6 skruene som holder klemrigen og løft denne opp fra sluket. 6 10 (2) Slukmansjetten (1) monteres ned i sluket. Slukmansjett (1) 7 8 Smøremembran påføres etter membranleverandørens anvisninger. Når smøremembranen er herdet monteres klemringen tilbake i sluket. Trykk klemringen på plass i sluket og lag hull for de 6 skruene i mansjetten. Bruk håndverktøy! 9 Når membranen er herdet påføres den rustfrie rennens underside et tynt lag flislim. 11 10 Plasser den nedkragede kanten ned i slukets ovale åpning. OBS: kontroller muligheten til å ta ut vannlåsen Rammen presses fast. 11 Rennen kan roteres ± forhold til slukdelen. 2o i ± 2o www. purus.se a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 80e9eee6efc0f0f5f2f5f3aef3e5 [email protected] /a 12 Flisene legges og gulvet fuges. Rundt rennen fuges det med fleksibel fugemasse. Behold beskyttelsesplasten på til gulvet er ferdig fuget. 13 Ta bort risten. Slukmansjetten som fortsatt dekker åpningen ned i sluket renskjæres langs ovalens innerkant med en skarp kniv. Kontroller renskjæringen ved å demontere/montere vannlåsen. 12 Monteringsanvisning Purus Corner For trebjelkelagsgulv med påstøp og underliggende banemembran. Esken inneholder: 1 2. 3. 4. 5. 6. Slukdel med klemring. Rustfri ramme/rist. Monteringsramme for trebjelkelag (H: 22). Treskruer (12 st.) Rustfri hårsil. Støtteben for innstøping (2 stk.). (ikke på tegningen). Rev: april 2014 OBS! Les monteringsanvisningen nøye. Dette produktet bør kun installeres av en autorisert rørlegger. For å kunne opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder Purus Joti seg retten å endre tekniske spesifikasjoner uten forvarsel. Tilbehør: - NRF 340 19 12 - Mont. ramme H 35 (gir 13 mm påstøp) - NRF 340 19 14 - Mont. ramme H 47 (gir 25 mm påstøp). 7. NRF 340 19 17, Forhøyning, høydejusterbar (2) (7) (4) (5) (1) (3) Purus Joti AS, Glynitveien 21, 1400 Ski. Postadresse: postboks 157, 1401 Ski Tlf. 23 03 76 50 – Fax: 23 03 76 51 – E-post: a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 8fe5e0fbe6cfe5e0fbe6a1e1e0 [email protected] /a – www.joti.no 13 1 PLASSERING VED VEGG NB! Sluket kan monteres helt inntil veggen. Sørg for tilstrekkelig understøttelse og beregn plassering ut fra beregnet tykkelse på veggflis. Se målsatte sluktegninger på side 20! 2 Legg sluket med toppen ned på gulvplaten og tegn av for uttaket i gulvplaten 3 Åpningen for slukdelen sages i gulvplaten. Kontroller at CORNER monteres vannrett! 14 Ved montasje som ikke gir understøttelse mot gulvbjelkene skal sluket understøttes med eventuelle forsterkninger (kubbing) i begge kortender. Se fig.1! 4 På undersiden av sluket vil monteringsrammen låses i klips som er faststøpt under kanten. Trykk på plass den todelte monteringsrammen (H:22 mm)) 5 6 Vipp sluket ned i åpningen. Koble til avløpsledningen! Skru fast sluket til bjelkene Skru deretter fast sluket til monterings-ammen for å oppnå maksimal stivhet. Koble til avløpsledningen! 15 7 8 Skru løs de 6 skruene som holder klemringen og løft denne opp fra sluket. Membranen legges i henhold til leverandørens spesifikasjoner og klemringen settes tilbake og skrus fast med håndverktøy. Det kan være påkrevet å varme belegget før klemringen skrus fast. 9 Membranen som dekker åpningen i sluket renskjæres langs klemringens innerside. Forhøyningen plasseres over åpningen i sluket. Høyden på forhøyningen stilles inn ved å vippe ut låseblekkene med en skrutrekker og trykke dem tilbake i det hakket som gir ønsket høyde. 16 10 Åpningen på forhøyningen tapes over med plast eller tilsvarende Påstøp utføres. 11 Når støpen er herdet fjernes tildekkingen. 12 Når membranen er herdet påføres den rustfrie rennens underside et tynt lag flislim. 17 13 Plasser den nedkragede kanten ned i slukets ovale åpning. OBS: kontroller muligheten til å ta ut vannlåsen Rammen presses fast. 14 Rennen kan roteres ± forhold til slukdelen. 2o i ± 2o www. purus.se a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 731a1d151c3303060106005d0016 [email protected] /a 15 Flisene legges og gulvet fuges. Rundt rennen fuges det med fleksibel fugemasse. Behold beskyttelsesplasten på til gulvet er ferdig fuget. 18 Ta bort risten. 14 Slukmansjetten som fortsatt dekker åpningen ned i sluket renskjæres langs ovalens innerkant med en skarp kniv. Kontroller renskjæringen ved å demontere/montere vannlåsen. Inspeksjon og renhold 2 1 1. Ta av risten og løft ut vannlåsen som bildet (1) viser. 2. Spyl ren vannlåsen hvis det er nødvendig (se bilde 2!) 3. Monter tilbake vannlåsen i rennen. Hold vannlåsen åpen ved å presse ned den fjærbelastede koppen mens det spyles med vann. Bruk evt. en liten børste. For å oppnå optimal tetthet, sjekk at pakningene er rene før vannlåsen settes tilbake Stikk fingrene ned i vannlåsen og press litt til siden om den er vanskelig å få løs. 3XUXV$%HUVHUWLÀVHUWLKKW,62$OOH3XUXVSURGXNWHUDY plast, støpejern og rustfritt stål er gjenvinningsbare. Purus AB er tilsluttet REPA-registret. Purus Joti gulvsluk er testet i henhold til Europanormen for gulvsluk, EN 1253 og typegodkjent i henhold NS (Norsk standard) 3XUXV-RWL$6HU0LOM¡I\UWnUQVHUWLÀVHUW 19 83/95 120 115 26 Sideutløp 230 6 400 Utløp Ø 50 og 75 mm. 10 11 8 374 108 144/169 Corner ramme/renne Corner TWIST rist 25 7 Gavelutløp 230 Utløp Ø 50 og 75 mm. 120 Corner PANEL 175/200 11 8 8 362 4 24 115 Utløp Ø 50 og 75 mm. 230 400 67 11 8 108 5 345 Bunnutløp 115 230 Sideutløp lav 11 8 40 og 50 mm. 40/ 50 Purus Joti AS, Glynitveien 21, 1400 Ski. Postadresse: postboks 157, 1401 Ski Tlf. 23 03 76 50 – Fax: 23 03 76 51 – E-post: a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 0d676279644d67627964236362 [email protected] /a – www.joti.no 108 171/177 400 www.ultra-design.no-3426-04.2014 Måltegninger
Advertisements
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x