Kertas Kerja Ringkas Kewangan 2017 Ihtifal Riyadhi

Pages 4
Views 9
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  KERTAS KERJA KEWANGAN SEMPENA IHTIFAL RIYADHI TAHUN 2019 SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERINGKAT NEGERI JOHOR BIDANG : Kokurikulum  AKTIVITI : Pertandingan MATLAMAT : Memudahkan pengurusan ke kejohanan sukan sekolah dan yang berkaitan dengannya. OBJEKTIF  : 1. Melahirkan pelajar bakat-bakat baru yang akan dipilih untuk mewakili. 2. Memupuk jalinan kerja sama yang erat antara para guru dan pelajar. 3. Membina dan memupuk nilai-nilai displin, kerjasama, daya saing dan daya juang di kalangan pelajar. . SASARAN : 70 orang pelajar dan 19 orang guru. TARIKH : 7, 8 dan 9 Mac 2019 (Khamis- Sabtu) MASA : 8:30 pagi (Khamis) - 2:00 petang(Sabtu) TEMPAT : SMA Bandar Tenggara, Kota Tinggi, Johor.  ANGGARAN KOS: RM 4212.00  BIL PERKARA JUMLAH JUMLAH BESAR SUMBER PERUNTUKAN 1. Pengangkutan Bas Pelajar RM 1400.00 RM 3770.00 JPS 2. Kenderaan Guru 1. RM 50.00 x 2 Hari x 9 orang = RM 900.00 2. RM 50.00 x 1 Hari x 8 orang = RM 400.00 RM 1300.00 3. Makan Guru RM 30.00 x 19 orang RM 550.00 4. Makan Tengahari Pelajar RM 5.00 x 70 orang RM 350.00 5 Bulu Tangkis Badminton RM 85.00 x 2 Tabung RM 170.00 6 Biskut ( 8 tin ) RM15.00 x 8 tin RM 120.00 RM 197.00 Kedai Buku Sekolah 7 Air Mineral (7 kotak) RM 11.00 x 7 RM 77.00 8 100 plus (7 kartun) RM 35.00 x 7 RM 245.00 RM 245.00 Sumbangan orang perseorangan Jumlah RM 4212.00 RM 4212.00 SUMBER : 1.   Jemaah Pengurusan Sekolah (JPS) 2. Kedai buku sekolah 3. Sumbangan orang perseorangan DISEDIAKAN OLEH: DILULUSKAN OLEH: ................................. ....................................    GURU PENGIRING IHTIFAL RIYADHI 2019 BIL ACARA GURU 1 Ketua kontinjen 1. MOHD ZAIDI BIN SABARI 2. ZALINA BINTI KAHIR 3. AZLINA BINTI M KALAM (bas) 2 Bola Tampar (L) B18 1. MOHD NAZRI BIN ABDUL LATIFF 2. MUHAMMAD FARHAN AZIZI BIN MAHARD 3 Bola Tampar (P) B18 1. SITI SAFURA BINTI RUSLAN (bas) 4 Sepak Takraw B18 1. MOHD RASUL BIN AMAT 5 Sepak Takraw B15 1. MOHD RAFAIE BIN KUSNIN 2. MOHAMAD DANIEL BIN DARWIS 6 Bola Jaring B18 1. NOOR MARDIANA BINTI GHAZALI 2. NURHAYATI BINTI MOHD SAFARUAN 3. NURUL NABILAH BINTI KAMIS 7 Badminton (L) 1. SYAIDIN BIN MOHAMED SULEIMAN 2. LUKMAN BIN MOHD UZIR 8 Badminton (P) 1. RAHMAH BINTI A MALIK 2. KHALEEDA AN NAJAH BINTI AZMI 3. NURUL ADILA BINTI MOHAJIR 9 Ping pong (L) 1.AZLINA BINTI M KALAM 10 Ping pong (P) 1. NORLIYANA BINTI IDRIS 2. IRASHA BIN IDRIS JUMLAH GURU DISEDIAKAN OLEH: DILULUSKAN OLEH: ................................. ....................................    ANGGARAN KOS : RM 3770.00  BIL PERKARA JUMLAH SUMBER PERUNTUKAN 1 Pengangkutan bas pelajar RM 1400.00 JPS 2 Kenderaan guru RM 1300.00 3 Makan Guru RM 550.00 4 Makan Tengahari Pelajar RM 350.00 5 Bulu Tangkis Badminton RM 170.00 Jumlah RM 3770.00 DISEDIAKAN OLEH: DILULUSKAN OLEH: ................................. ..................................   SMA LUGHATIL ARABIAH TANGKAK IHTIFAL RIYADHI 2019 SENARAI PENERIMA BAYARAN PENGANGKUTAN DAN MAKANAN GURU BIL GURU KERETA (RM) MAKAN (RM) JUMLAH TERIMA (RM) TANDATANGAN 1 MOHD ZAIDI BIN SABARI 100.00 30.00 130.00 2 ZALINA BINTI KAHIR 100.00 - 100.00 3 SITI SAFURA BINTI RUSLAN 50.00 30.00   80.00 4 NOOR MARDIANA BINTI GHAZALI 50.00   10.00   60.00 5 RAHMAH BINTI A MALIK 50.00   30.00   80.00 6 MOHD RASUL BIN AMAT 100.00 30.00   130.00   7 NORLIYANA BINTI IDRIS 50.00 30.00   50.00   8  AZLINA BINTI M KALAM 100.00 30.00   130.00   9 MOHD NAZRI BIN ABDUL LATIFF 50.00 30.00   80.00 10 SYAIDIN BIN MOHAMED SULEIMAN 100.00 30.00   130.00 11 NURHAYATI BINTI MOHD SAFARUAN 50.00 30.00   80.00 12 LUKMAN BIN MOHD UZIR 100.00 30.00   130.00 13 IRASHA BIN IDRIS 100.00   30.00   80.00 14 KHALEEDA AN NAJAH BINTI  AZMI 100.00   30.00   130.00 15 NURUL NABILAH BINTI KAMIS -   30.00   30.00 16 MUHAMMAD FARHAN AZIZI BIN MAHARD 50.00 30.00   130.00 17 MOHAMAD DANIEL BIN DARWIS 50.00   30.00   80.00 18 MOHD RAFAIE BIN KUSNIN 50.00   10.00   60.00 JUMLAH DISEDIAKAN OLEH: DILULUSKAN OLEH: ................................. ....................................
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks