Kertas Kerja Kem Kepimpinan Pengawas 2019

Pages 5
Views 0
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
   SEKOLAH KEBANGSAAN TERIS 21700 KUALA BERANG TERENGGANU KERTAS KERJA KEM KEPIMPINAN PENGAWAS SK TERIS TAHUN 2019 TARIKH: 19 MAC 2019 TEMPAT: SK TERIS ANJURAN: UNIT HAL EHWAL MURID SK TERIS   KERTAS KERJA KEM KEPIMPINAN PENGAWAS SK TERIS TAHUN 2019 1.0 PENDAHULUAN Pengawas sekolah adalah pelajar yang terpilih yang diberikan tanggungjawab untuk membantu pihak sekolah terutamanya dalam meningkatkan disiplin sekolah.Untuk mencapai tahap keyakinan diri dan keyakinan dalam tugas serta rasa dipertanggungjawabkan, mereka memerlukan bantuan pihak guru dan sekolah untuk memberi motivasi dan tunjuk ajar kepada mereka. 2.0 MATLAMAT Matlamat utama kem ini adalah memberi kefahaman dan penerangan yang lebih jelas mengenai bidang tugas dan tanggungjawab pengawas. 3.0 OBJEKTIF 1.   Memahami dan mampu mengendalikan tugas dengan baik. 2.   Mewujudkan kumpulan pengawas yang bekerja dalam pasukan. 3.   Meningkatkan keyakinan diri apabila bercakap di khalayak ramai. 4.0 SASARAN Semua pengawas sekolah, pengawas pusat sumber dan ketua kelas Tahap 1 dan Tahap 2. 5.0 TENTATIF PROGRAM Tarikh : 19 Mac 2019 Masa : 8.00 pagi hingga 1.00 t/hari Tempat : SK Teris  6.0 JAWATANKUASA PELAKSANA KEM KEPIMPINAN PENGAWAS TAHUN 2018 JAWATANKUASA INDUK PENGERUSI : Puan Roshayati binti Ismail (Guru Besar) NAIB PENGERUSI 1 : Puan Rapiah binti Yusof ( GPK HEM ) NAIB PENGERUSI 2 : Puan Aslida binti Ahmad ( GPK Pentadbiran) NAIB PENGERUSI 3 : En Azril Farid bin Abdullah ( GPK KO Kurikulum) PENYELARAS PROGRAM : Cik Nurliyana binti Mokhtar ( Guru Disiplin) SETIAUSAHA : Pn Aslida binti Ahmad JAWATANKUASA KERJA PENGACARA MAJLIS PENUTUP : En Sabri bin Mohd kassim SIARAYA/PA SISTEM : En Mohd Rodzi bin Samat PERSIAPAN TEMPAT : Pn Nurdiyana binti Ibrahim Pn Wan Norhidayah binti Tun Muda Pn Noranis binti Hassan FASILITATOR : Cik Nurliyana binti Mokhtar En Mohd Hilman bin Hasim En Mohd Sabri bin Kassim Pn Rozita binti Mohamad KAWALAN MURID : Pn Liza Aini binti Mat Adan Pn Norma binti Setapa Pn Syarifah Halani binti Syed Alwi DOKUMENTASI : Cik Nor Faizura binti Mohd Zahari Cik Nurliyana binti Mokhtar  7.0 TENTATIF PROGRAM HARI/MASA AKTIVITI FASILITATOR BAHAN/PERALATAN PENGLIBATAN 8.30 pagi Bacaan Doa En Mohd Hilman bin Hasim Semua Pengawas Sekolah Semua Pustakawan Semua Ketua Kelas 8.45 pagi Taklimat Perjalanan Program Cik Nurliyana binti Mokhtar 9.00 pagi Menyanyikan Lagu Negara Ku, Lagu Negeri Terengganu dan Lagu Sekolah. Menaikkan Bendera Kebanggaanku. En Mohd Sabri bin Kassim Lagu Negara Ku, lagu Negeri Terengganu dan lagu sekolah. Bendera Malaysia Bendera Negeri Terengganu Bendera Sekolah 9.30 pagi Latihan dan Praktikal Bacaan Doa En Mohd Hilman bin Hasim    Teks doa 10.30 pagi Rehat 11.00 pagi Latihan Dalam Kumpulan ( Teks Pengucapan Awam ) Cik Nurliyana binti Mokhtar Teks ucapan pengerusi majlis 12.00 t/hari Bacaan Ikrar Sekolah dan Murid Puan Rozita binti Mohamad Teks ikar sekolah dan murid 12.30 t/hari Ucapan Penutup oleh Puan Guru Besar Semua murid Tahun 1- 6 1.00 petang Bersurai
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks