KERTAS KERJA APP 2.docx

Pages 27
Views 2
of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
    KERTAS KERJA PROGRAM HARI APRESIASI  SK PASIR PANJANG, NEGERI SEMBILAN 2017    1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN KERTAS KERJA HARI APRESIASI TAHUN 2017 1. PENGENALAN Hari Apresiasi Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang yang bakal dilaksanakan merupakan anjuran bersama PIBG dan pihak sekolah. We Go, We Grow, We Glow merupakan antara inspirasi bagi program ini yang mengimpikan supaya setiap murid dari tahun 1 hingga tahun 6 dan murid-murid Pra serta murid PPKI menonjolkan diri mereka dalam setiap bidang yang mereka minati. Hari  Anugerah Cemerlang (HAC) merupakan program tahunan SK Pasir Panjang, Port Dickson. Program ini bertujuan untuk mengiktiraf murid-murid yang cemerlang dalam akademik, kokurikulum dan sahsiah dengan menyampaikan hadiah dan anugerah khas kepada mereka. Majlis graduasi dirancang adalah sebagai tanda penghargaan pihak sekolah kepada para pelajar tahun 6 yang bakal menamatkan sesi persekolahan sekolah rendah pada tahun ini. Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum merupakan kemuncak aktiviti kokurikulum 2017. Program ini bertujuan memberikan penghargaan kepada murid-murid yang aktif dalam bidang kokurikulum dan yang telah berjaya mengharumkan nama sekolah di peringkat daerah, negeri, kebangsaan mahupun antarabangsa. 2. RASIONAL 2.1 Menjadi motivasi kepada murid-murid supaya berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran. 2.2 Menimbulkan minat dalam kalangan murid untuk terus cemerlang dan berjaya dalam bidang akademik dan kokurikulum di samping memiliki sahsiah yang terpuji. 3. MATLAMAT 3.1 Melahirkan murid yang cemerlang. berkualiti dan berwawasan. 3.2 Sebagai pemangkin bagi menggalakkan murid supaya melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum yang diadakan di setiap peringkat, sama ada di peringkat sekolah sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. 3.3 Melahirkan murid yang berketrampilan dan berdedikasi serta mampu menjadi pemimpin yang berkaliber.    KERTAS KERJA PROGRAM HARI APRESIASI  SK PASIR PANJANG, NEGERI SEMBILAN 2017    2 3.4 Sebagai landasan pihak sekolah untuk memberi penghargaan kepada guru yang telah memberikan komitmen sepanjang tahun. 4. OBJEKTIF 4.1 Lebih daripada 40 % murid menerima sijil dan anugerah cemerlang dalam bidang akademik 4.2 10% murid menerima sijil kepimpinan dan sahsiah terpuji 4.3 Memberi pengiktirafan kepada pelajar tahun 6 sepanjang berada di sekolah ini. 4.4 Memberi penghargaan kepada pelajar tahun 6 atas segala jasa dan sumbangan mereka kepada sekolah. 4.5 Memberikan penghargaan kepada murid yang aktif dan telah mengharumkan nama sekolah melalui aktiviti kokurikulum. 4.6 Sebagai pemangkin bagi menggalakkan murid supaya melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum yang diadakan di setiap peringkat, sama ada di peringkat sekolah sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. 4.7 Menghargai serta memberi pengiktirafan kepada kecemerlangan yang dicapai oleh murid prasekolah. 4.8 Memberi peluang kepada murid prasekolah untuk menunjukkan kebolehan masing-masing. 5. MAKLUMAT PROGRAM 6.1 Tarikh : 21 & 22 November 2017 6.2 Hari : Selasa & Rabu 6.3 Masa : 8.00 hingga 1.00 tengah hari 6.3 Tempat : Dewan Sri Nona, SK Pasir Panjang 6.4 Sasara : Semua Murid, Guru serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru 6.4 Perasmi : 1. Tuan Haji Abd Halim B Mohd 2. Encik Abd Jamal B Abu Samah 3. Encik Nurulfuad B Yaakub 6. AHLI JAWATANKUASA 6.1 Ahli Jawatankuasa Induk Penasihat En. Md Izzuddin Bin Mohd Shah Penolong Penasihat En. Ahamad Bin Jamat (Ydp Pibg Skpp) En. Ahmad Razali Bin Saleh (Gpk 1) Pn. Zuridah Bt Hamzah (Gpk Hem) En. Kamaruzaman Bin Kamis (Gpk Kokurikulum)    KERTAS KERJA PROGRAM HARI APRESIASI  SK PASIR PANJANG, NEGERI SEMBILAN 2017    3 Setiausaha En. Ahmad Fadhil Bin Ramza Bendahari Pn. N orsa’adah Bt Ruslan   Penyelaras Hari Graduasi tahun 6 Pn. Jahara Beham binti Ibrahim Penyelaras Hari Anugerah Akademik Cik Nur Diyana binti Zubiruddin Penyelaras Hari Graduasi Prasekolah Pn. Sobirah binti Yahya Penyelaras Hari Anugerah Kokurikulum Pn. Ying Aesyah binti Zakaria 6.2 Ahli Jawatankuasa Kerja BIL JAWATANKUASA PERINCIAN TUGAS 1. JK SAMBUTAN / JEMPUTAN 1. En. Md Izzuddin B. Mohd Shah 2. En. Ahmad Razali B Saleh 3. Pn. Zuridah Bt Hamzah 4. En. Kamaruzaman B. Kamis Sambutan ketibaan untuk tetamu utama Sambutan ketibaan ibu bapa para graduan,  jemputan khas dan menjemput mereka ke tempat yang disediakan. Menyediakan senarai jemputan khas dan pelbagai urusan yang berkaitan 2. Koordinator 1. Pn. Jahara Beham Bt Ibrahim 2. Cik Nur Diyana Bt Zubiruddin 3. Pn. Sobirah Bt Yahya 4. Pn. Ying Aesyah Bt Zakaria Bertanggungjawab memastikan kelancaran perjalanan majlis graduasi ( floor manager).   3. JK Pengurusan Graduan & Jubah 1. Pn. Sinra Hanyi (Tahun 6) 2. Pn. Suraya bt Harun (Tahun 6) 3. Pn. Fazilawati binti Abd Majid (Pra) 4. Pn. Aziah Mengatur kedudukan para graduan di dalam dewan Menyediakan jubah kepada graduan Urusan-urusan lain yang berkaitan 4. JK Istiadat 1. Pn. Nurezleen (Tahun 6) 2. Pn. Fadhlina Bt Basir (Tahun 6) 3. Pn. Fazilawati binti Abd Majid (Pra) 4. Pn. Aziah (Pra) Memastikan raptai untuk para graduan diadakan sekurang-kurangnya dua kali mengikut peraturan yang ditetapkan Memastikan para graduan mematuhi segala peraturan majlis yang telah ditetapkan    KERTAS KERJA PROGRAM HARI APRESIASI  SK PASIR PANJANG, NEGERI SEMBILAN 2017    4 5. JK SIARAYA 1. En. Mohamad Saidi B. Sarlan Memastikan sistem siaraya dewan berfungsi dengan baik. Memastikan peralatan siaraya mencukupi dan memenuhi keperluan majlis. 6. JK FOTOGRAFI / TAYANGAN MULTIMEDIA 1. En. Faizulnizam B. Ramli 2. En. Zulfahmi B. Abd Ghani Merakam gambar sepanjang majlis berlangsung bagi tujuan pelaporan Merakam gambar bagi setiap graduan yang mengambil sijil graduasi Menyediakan persembahan multimedia hari  Apresiasi Memastikan tayangan dilaksanakan dengan lancar 7. JURUACARA 1. En. Mohd Nor Qadar B. Nawawi (sesi 1) 2. Cik Oumi Azzahra Bt Zainuddin (sesi 2) Membimbing murid menjadi pengacara majlis sepanjang majlis berlangsung Menyediakan teks untuk pengacara majlis 8. BACAAN DOA 1. EN. Abdul Aziz B. Shukri Membimbing murid yang akan mengetuai bacaan doa sepanjang majlis berlangsung Menyediakan teks bacaan doa untuk murid 9. JK SIJIL a) Graduasi Tahun 6 1. Cik Neo Lai Keong (K) 2. Pn. Norsa’adah Bt Roslan 3. Pn. Fadhlina Bt Basir b) Hari Anugerah Akademik 1. Pn. Siti Radziah Bt Ahmad Nazli (K) 2. En. Muhamad Hafis B Jasim 3. Pn. Fauziah Bt Sulaiman c) Graduasi Prasekolah 1. Pn. Sobirah Bt Yahya (K) 2. Pn. Fazilawati Bt Abd Majid d) Hari Anugerah Kokurikulum 1. Pn. Syaliza Bt Zakaria (K) 2. En. Rohaizad B Sulaiman 3. Pn. Ying Aesyah Bt Zakaria Menyediakan sijil-sijil graduan ditaip mengikut perancangan masa yang ditetapkan Sijil-sijil dimasukkan dalam scroll dan dilabelkan 10. JK HADIAH DAN CENDERAMATA 1. Pn. Jahara Beham Bt Ibrahim 2. Cik Nur Diyana Bt Zubiruddin 3. Pn. Fauziah Bt Sulaiman 4. Pn. Ying Aesyah Bt Zakaria 5. Pn. Fazilawati Bt Abd Majid 6. Pn. Sobirah Bt Yahya Menguruskan cenderamata untuk Anugerah Murid Menyediakan dulang untuk sijil dan hadiah Menyediakan alas meja hadiah dan sijil Membantu menyampaikan sijil kepada pelajar.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks