Dokumentasi Mac 2019

Pages 12
Views 0
of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
    ISI KANDUBGAN1 1.0   PENGENALAN 2.0 LATAR BELAKANG 2.1 TARIKH PELAKSANAAN 2.2 JAWATANKUASA PELAKSANA 2.3 OBJEKTIF PROGRAM 2.4 KAEDAH PELAKSANAAN 2.5 BAHAN-BAHAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN 3.0 HURAIAN PENILAIAN / AKTIVITI 4.0 PENCAPAIAN AKTIVITI 5.0 KEMAJUAN / MASALAH 6.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 7.0 PENUTUP  1.0 PENGENALAN Hari Anugerah Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Methodist Kuala Lumpur merupakan satu agenda penting dalam kalendar tahunan sekolah. Majlis ini merupakan acara tahunan yang dinanti-nantikan oleh semua murid yang memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan samada di peringkat sekolah atau pun pada peringkat awam. Majlis ini merupakan satu pengiktirafan kepada mereka yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidak akademik. Majlis ini akan dapat meningkatkan lagi semangat motivasi murid dalam berdaya bersaing bagi mengharumkan nama sekolah. Dalam majlis ini juga, sijil dan cenderamata diberikan sebagai tanda penghargaan atas pencapaian murid yang telah Berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan PT3 dan SPM bagi tahun 2018. Selain daripada itu, guru-guru yang telah Berjaya menunjukkan peningkatan prestasi akademik murid sepanjang tahun 2018 juga telah diberi penghargaan atas komitmen dan usaha mereka yang cemerlang. Dengan adanya penghargaan ini, diharap dapat memberi rangsangan dan dorongan kepada murid dan guru supaya sentiasa berusaha untuk mendapat keputusan peperiksaan yang lebih cemerlang. 1.0   LATAR BELAKANG Program ini adalah program yang dijalankan setiap tahun sebagai perangsang kepada murid-murid supaya berusaha Bersungguh-sungguh dalam pelajaran serta menimbulkan minat dalam kalangan murid-murid untuk terus cemerlang dan Berjaya dalam bidang akademik. 2.1   TARIKH PELAKSANAAN Tarikh: 27 April 2019 ( Sabtu ) Masa : 8.30  –  11.00 pagi Tempat: Dewan Mabel Marsh, SMK (P) Methodist, Kuala Lumpur 2.2 JAWATANKUASA PELAKSANA Penasihat : Pn. Chong Moi Lian Pengerusi : Pn. Afipah Bt Azraii Naib Pengerusi 1 : Pn. Azian Bt Abd Aziz Naib Pengerusi 2 : Pn. Noran Bt Mat Safri Penyelaras : Pn. Zaidah bt Ahmad   Setiausaha : Pn. Salina Bt Abd Halim Koordinator 1 : Pn. Hanizah bt Mohd Salji @ Hamzah Koordinator 2 : Pn. Nor Azlina bt Razali Koordinator 1 : Pn. Asmanura Bt Yahya Koordinator 1 : Pn. Nazli Sarah Bt Abdul Halim JK Tajaan : Cik Hazlina Bt Che Mat JK Jemputan Tetamu dan : Pn. Lim Hui Lian Penerima Anugerah Pn. Salina Bt Abd Halim Pn. Nor Raihah Bt Ghazali JK Sambutan Perasmian dan : Pn. Hanizah bt Mohd Salji @ Hamzah Protokol Majlis Pn. Surinder Kaur a/p Gumam Singh Cik Nor Hidayah Bt Mohamad’ JK Buku Program : Cik Nurul Ain Bt Ibrahim Cik Dhatchana a/p Subramaniam JK Jamuan : Pn. Asmanura Bt Yahya Pn. Yap Lai Yee Cik Nazariha Bt Mohamad Nor JK Penyediaan Sijil, Hadiah : Pn. Navasakthi a/p P.Vaithilingam dan Cenderamata Pn. Tang See Yuan Pn. Siti Aminah Bt Mohamad @ Alias Pn. Zuraini Bt Seman Pn. Thogaivignavani a/p Badmanathen JK Bacaan Doa : En. A. Radzi Bt Jalil Pn. Surinder Kaur a/p Gumam Singh JK Persiapan Dewan dan : Pn. Noor Zalinawati Bt Yusof Kebersihan Pn. Hafizah Bt Mahamad Nawawi Pn. Nuruk Adilla Bt Mohamad Noor   JK Persembahan : Pn. Nor Azlina bt Razali Cik Nur Syazwana Bt Hanafi Cik Nirmala Dewi a/p K. Mahadewa JK Siaraya : Pn. Nor Hasmah Bt Zamani En. Mohd Afiq Ruzme Bt Supi JK Pengacaraan Majlis : Pn. Nor Hafiza AZne Bt Abd Aziz Pn. Afaf Bt Ahmad Jalaludin JK Fotografi dan Dokumentasi : En. A. Radzi Bt Jalil Pn. Norzamani Bt Mohd Nordin JK Pendaftaran Tetamu dan : Pn. Santherega K.Raghupati Penerima Anugerah serta Pn. Siti Fatimah Bt Che Yom Penyelia Penerima Anugerah Cik Nurhazlina Bt Jaafar dan Disiplin: Pn. Asma Amira Bt Azmi JK Lalulintas dan Tempat Letak : En. Wong Swee Chan Kenderaan JK Penyediaan Teks Tetamu : Pn. Nazli Sarah Bt Abdul Halim Kehormat, Pengetua dan YDP Pn. Nurul Suhadah Bt Sulong PIBG 2.3 OBJEKTIF PROGRAM i. Memberikan pengalaman dan pengiktirafan kepada murid-murid yang cemerlang dalam bidang akademik ii. Memberikan penghargaan kepada guru-guru yang memberikan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan menyumbangkan sepenuh tenaga kepada sekolah.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks