0 I= c E I v E 0 DEPARl.. E> | Reviews - The Best Way to Share & Discover Documents - TopSlide.Net" /> 0 I= c E I v E 0 DEPARl.. E> | Reviews - The Best Way to Share & Discover Documents - TopSlide.Net" />

CONFIDENIIAt ca ; ns-nm l!lt-lti("j os-u J StSI.'> 0 I= c E I v E 0 DEPARl.. E>

Pages 5
Views 15

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
-... I I I I I I I I I I I I I I.. CONFIDENIIAt mc2lu11tltsj::ta l23C ~PR 20 19\12 PRIDRITY/ROUJII! P R ~~~0~ IIH 82 0 I= c E I v E 0 DEPARl.. E
Transcript
-... I I I I I I I I I I I I I I.. CONFIDENIIAt mc2lu11tltsj::ta l23C ~PR 20 19\12 PRIDRITY/ROUJII! P R ~~~0~ IIH 82 0 I= c E I v E 0 DEPARl.. E T Of DEH SE f\,._ JO I N t C:H I f S Of S TAft ME S$J.G CE Hlf R lc Ott' WA)I OC lifo tla JlSM I(/ID8![/DB!El10S I/JSI OB/I $[CSTiJ lisi'oc OA W4SH tel JOM!.t l$k(fl Ul II() USN JlSM Dt;/IJJJI.WI llltllltso QUO Jt Ill$ Pllnt.Jl/1 UCDS littl ttl SUI1 6f! IU/111'/ I(Jf.II1JI I Cllrllr. IIOIKU 0 COUSJ(f.(Ailt lit V.:Sl fl IISClo:JIO --ldill.lit fliii(:jii/ CDRUCllG? n CU'tlal J/IKIP-PW/1 CIII IUI FGO[ IP' I f1 tlayj(ij POII lii-dsii UJIAO IQliCO em M' I.ISDAO l(gt!c (~lpa. ll() USilAO PIIUHI Cll'f Pl1 US.V.O l s LV.OOI! ES COli J~ 11 IRK» -.IIJ t/1 II - ~ e F I D t I I J A t SECflOI\ 01 Cf Ol419ft:w Ill~ f'oii lr &RAIICK IVIIU M li FO 111'011 llll fllllllll IYJIUAII Ifill 8. lf .imo luoili!j:.. PIIOlllllfllY JOG Offi!W Ml' ILIL\Dt II r IIASSU!t 'fj11ilf H.llllll..U NlfJ Mlllll(t ltd.otl EDm ID ro I( 1W911m rrw 11il 0111 lo S oon. no -m llff!ut fus3 1GOOOim ill Nit Of 16.Jllt!riAl Jt!QS) lllitl s PU to CIIISti.IO T! MIS P(lj[t 845( WJTHI M I D root!s 0/ill OIHUl[ ll!lilll OUflEAtWI' PROU!tWU!l. OISllolllfi(TtrM 11THIN SI610U11.111' Ill( J OIOi tff!((l CCMPS COOMJES. I«NEI/!1. IHIS CIS COII!IIIT IS 01VIIll0 - M Olff( IIIIT GIIOIJPS: IIi Mill JIJIIICft CffiC!RI 111() l111'100eii Ill COOl 100 lllllyc IH T 8& RillS IS V!CILLAfJIOi OVER IIV (lic100h QA!IS, AiO Ill lltls ~JMIOR IJFJCIIS 1tJ IVPOOO 11!1 IXIIlP Aill KAY[ Slit( Ltl\1!HilA 'IO!Hi J08S. IIQlK -S All ALLII!Olt Bill!: CWRI[JJ IV!M&ERS 01!ME IOI'Iii.NIO ('( LIBUICJOIIN!CJ(Ijll (IIJ) lolii lui. PAm IIIJIIOPE J(li(W DI C(') 0111( ) (U,E ,1,11,F) 1 10 I LOS( ) JI:I CCI' ) ~ll ' t IOJTI :LOI' ) OIG l'g(' ) $[CJ(l : f ' ) SEalff(-) llsop(u) A.St:PII&H ) OH(' ) ca ; ns-nm l!lt-lti( j os-u J StSI.' JSHi( ' ) AI( ' I l U' ) Alll'l OCO( ) I((') t6-1g(') Ct 3lf') ($ 31!1' ) !(' ) llo-511') llt-11 '1 D1 U I eli\ YASI!IU)J(I 0: toic CC '1'1.9-UM;TO' DC ' ~ 11 GIOIGI G t(a9 lilt ~ CUC!4ll ll 101!1 COP lis REQIIAlO.. v I TO ()list DlllD( 1H( 1111(0 RtO!Cil Wl THill Ill[ 00111!HI Ill 111S Of Get' 1MUI1 VIO THE.MITA FALLS. ttspnt nus CONTI IIU1116 OISl NSitll. 111C KI[AOI(H!Al l!-(QW.tll IPPfAtiS 10 RHSTAI LI111111G nl Lr, MD Ol!tiPU.NE WIIHIN Ill( IAIOID ltocis 1W GEWUll MD- JIJiroo t4rjcils 1 Plti!W.IP H4S Jill IOS 0 I SUIOIIS l'fillium 45 1:4 YET. Flllll i. 8G lids lltegeiilv Ml l WITH PCUTCAI. ITY I (PRISOOATIVES OORJIC, Ill( f!isi W((K (J APRIL 10 Ff[R lii(m IH[ OOfORIIIIm 10 R!VJSE life El!CTOM ur !1 II (Ill RIDS) WOOLJ IUR.WIU IIIAI H!cYIOIIS IIOIJLO II HILl Sll IOIIItS FIOO 1H! Dirt!KAI TWY (f i.itjcal PtollltSI ' ES 111EO lfvisioiii JW O!ICH 111tY Ill CIIOJRI!O. I. 1 -otlliLS: (fjiijii TilT IDIIIOOII L V&(lll) Ill llffl« rorrs Wl.1ISIItilffS: mu lhi lj IWXIIIOUP o rror ~ l 5c lfw I 15IOSI IOII1 1f45 Ar.Eil'llll ~ OIM!DUIATE HI$ rt tt 8'-S[ Vlllm IMI 1.011!0 f(iicis 1mJS LAlliE l(at.[ IIIIICII REISSIEN N(IITS. Ill tall. m RI)I!MIIIlY 100 llfl l(li$ Milt BIEN T... NSFEIRW Wtlll \10 Of tli[sl ll(lti)[o IJI Tl1 lllflsuv (/ OUflst tiioot Cj()(I!AL CflOCil Jiur.ltR to MUCH WAS tet. 1\$ 0 Cl' U AFRJL. ALLE6E01lt, I.PFROXI» TELY 100 1()11 OffJCUS WJ\.l 8l SICifT(O VUHIII 111( N(AT tt)ll~ T() CIIOFLII[ 10( lillsiyi teorgioiiaiiiiiiai 1'\IJI. IM AOOnJrM. OlD!.. oolt 10 lupposioly JMCLUIIts Rl!SSICIO'lNI or SI\'[ R!l OIFICIOS I() VIR[ Sll!lloQ.Y l!!o TO PRESIOEIIT IEIIIIJito 111)([0 ILU: SI GARCIA'S CI:WE Ul ' 'WI) KID IONOG 0 10 O!AIO llt! IR JO! S foui)il t.' lhe OllP. 1ti 1~Y RUSJN; lk JP. Of KIIM' JUNlOfl QH JCU'S ltltfo ltlf l KlT ttl($~ OFF!CEP.S $:010 HA'il Bftl I~OIUHY REASSIGN IP 04t 2J NIRCII. AI ljast lw Of 1~1 lfllf:[miiiilllt io LUUS CU(UJ OrFIWtl. tclc*el HEOOi I!KI.EL (JI]t,UUAN) Jt!RtS. fofillll 1111[1, lf:lli))(jila! SIAII ; Ill (U(Io!t -lllimiooo IW IEll 1-. fftllfiidiikrot, trill.f!aiioi. Ill IllS) lila!(. IIH1rult a ika l 10 lllds, WID! llll011eode Ullll Cf FICIIS!In lilly to..:t11i! Ill! JliiiiA Pf(llDIIII Of $' llll litis llfflti!s trjainij) IHEIR I'OlniQIS IIII.LOO'lJr. IME COOP. till toiti.l'ak IS IIQI mmou Sl.II(O TO Anllll Tltl IIII[N14EIJCM DEFEIISE ClllLIGl. Yo\901tGOIC. OC WM!ll Clll lauts!in iii l-ulu tol!ssicm 0, Ill A\'010 lilt FU1!lHU DlSS!tn 8G RJOS MAO! Sl'lllllll OWO:S TO Ollli[R - 10, At l!gidlt![11)1111: lh{ llltiesof OT11 R F 'ILY llltfl[ps 1tJ HolD [1) ASS!GIIEO 10 m IOSITIOII' IMF 1. IlNAm, OOOER tutjer 10 llltwou lh[ IWSJG111E11r Of ALL Sll.MilA AOn$1~ TO STA8llSif:O ICtUnUv tllui$, THUD't (ff[ctmly lndln~ THIS ' lioiip s lll'f!sc«f IOIE 10 Ill! JUIOO. 4 lipaaaii ;t~lf~l OROCR WIU l!ipi'osi.iill!.! III:Lil!llll llil! l\11 II(J(IM Ofi!Cl LLY 1U KJJUrlll& 1111 nnn ~ rnllll or.u~u Ollmns. oo a IH( Ill IQfiS!tS r!u BE!JSS!GIED U fllll Ooll: Clllll1 l VJClllt..... (AI'.IDAJ vuum. Oil IF. KtsiiOriA S!Afl.., nest CAPIAII CAIU15 IJlXJlfO ()U)I) Pllllll\. Sol CffiCU. PII'SJJlOI!Ul StilT. l1j( A1KI! Of M JJI!l lof!sft RISIHIII: OS IN! OEUSIOII Of 1G UOS 10C t1.10 ILUG!Otf 1!011! lt111aiio 8Y 111C (QISIIlf! 0!1'11101 PR[l 111!0 BY IH!l 61111' WH CCII los 1(1 lng IS lfl Pllt«:IPAl i'oic,lllf lhi ~IJIIOP. Cff!C( t OORP$. m m UY,!G lids CIII IF~.Ll l islemeo 10 Tlf ONUS{I(IJ) POIIITS C4' Yt 11 PR!SEIIT ~ 8!' lli[ lu. Iili\H G~P : HOI(II[~, Af R CEit Jl'.11 M((l lilis &; RIOS KAS tuo 10 USE HIS MllnAAV St IORHY OliO FOSJIIotl IS.:Utili PRlSIOUI 10 l!oi!na!( DISIUSIIOICS VIIEU THE.C.OVI SOt't GIICOP -.rreiiptid TO PIUSSUAf TH '1A JVTO ACC(PJING THttR VISH(S. AS 11( Giro CIIIITIMI!:O 10 CHilLEtll HIS IATI8lRJTl AN) tlist.u N niw'.as, lh GEIIRIIL OICIO(O TO lft!iiki.t lis:: RULE IY CO«Inlt PJilC(SS IJI'l R!AS!Ir.IIIU SJI OfiiCIRI. II DISSAIISriiCliOI IlllllliiEio II Ti l PlfS!MI llt(jii Ill( Ill) Sit koo S a 111[.UU:a IFf IW O»t'$ fw tfiuill D 'SilW 0 tm IH( STillS (A.O. llll QlU' IS- If a J\11!11!1 O!IKtS$.... ffciiftu TN «U? SUI W OC Jl1i 8-fllM TMU t; r.'!~ Ale l'r ~.1.1(0 1~ \)Jirtl' EJQIC-H lm lm 1101 ll[(l ioo. fll(!t 0HlC 1tS ' Fl CCU:UW~O THU THl CO) Jll(l A GO'i[f.ltflr IV ~IIUJ.l NO eg 1~ r PAAtlCULA::t lrotf 3lTTLJII(; Ill IOf! I. L.()l(, SrA'f IN PCM It \'HlU UI[S[ Sl\.1!( orr i(fr~ N:JII ~i.\u2( THill l N[JR UHTJ t«)p( ron IUCIIIiOS WIIH II llays S ~~~ALISII. 110 ARI N:)T PREOISPOSEO 10 A[[( Pl A t-j YUR W IT TOt II CIYILIAN GO'liA - e ea&w' it se ftti t hi CONFIDENT fat O PARTMENT OJ OE fense JQ (Nrt ~EFS OP STAr r ~ SS & Klll't«.. rm m.. 10 Cf~fR MOIII l{(i)ic) &!QJP JUI I~OI~~f~~ fj~ 6 CIPIIIISI!IIIIIEiiAI!lootl WUt FUICEILY ASSIGIIED TO '1111 PR!SmtlfllAL SUfi Ill Wl.lll M lost THEIR 'IUS!Cr' JCIIl ' ' All 10 U!LJ'f1liO)LY IUSSIGIIED TO TICTICAliJillS. lilts GRWP n Wlllt It lids ON H APRil Ill Pl:!stlllElllll$1 Of OEIWIIS (VII) 111(!01, II MlT ROCEmD. IQUl RESUlT DilliE GRWP SIIIIIIITT!IIl JMHR Rtsltillll( *$ II lim. II l OT ER TKE OEM/lOilS 1101! U SIGHIIIOIIS II!RE ACtEPI 0 TH!W 8G ero; IIOOill BE RE~S IBll fda Ill[ ACTJ\'( RES!SilH(( (llfll I IIII 1(11.0 lot LCN. 10 RIOGS!lUGIOLY A!SI'COO!O ll!alll WJJLO lelllier AtCEPl 1!1 PAc.t 2 or, 16'2040Z afia 8? & & e I a I I IITCllW I!Uls&lollll IIIEIRffi/fOOll t t R 16to«ll Rill &2 TO DIA WlSH DC INfO D._ IK OCIIOI-31/IJI-3EI/OS-1/JSJ-41 SECSTITE liasi«0 VASH OCIIllOH ISH!fiii/ ~ Lmr WASH DC/ llou.'llf lfscli«::so QUARRY HIS PHI/~J21/ IIIIC1lS llll!l tit SCOTT Aft. IV/ (II) WlSK 0Ct~.(J;J9JI CIHCLAII1 IIOtFCU VA W IJSIOIIClRIB 1ft lf si II UstlJI.tR[O lf(ttju Af8 FLIIIK'JU/ CDRIJ.,EGP IT CLAYI(JI PIII/I GPP P!I/ C0Al9JIW~t U'MU F1 CUrTtw Plf/l~iiHI$11 U31AO MUU:Xl em n USOA!) 1EGUCJGI1LPJ. tt:1 USIIIO PAXNUI CJTY PN USOAD sm SALIIAOOR IS CllR JSOC n BRm:i MC/IJ 11! E en f I. (I I I A t's((tj(tl ~ or ~M:II TliEIR DEKAIIDS 1010 l([trl TKHf RISJGNAIICOS Ill) If II IP.[.IS IJII lit[iipi[o l[sisim(( Cll 111( It poi!j TO COP!. I ~IlK OROII!S lsswiiy OE~A RTr-1ENT OF DEf ENSE J OJNT CHI EFS OF STAFf MESSAGE CENT E ~ KWECAL PAnY H/.YIM; SUI EFIECUV!LY EICU.C[D 11!3 A'tl IQIJ TI(Jj Cf EKILIJ!ro:f IY U. RIOS lias TTENPTIO 10 TOll ~VAKIAGE Of nn OIIGOEIIG CXl11111JYRSY ! THE.lllllllft OFFICER CORPS BY AC TIY!LY PU!SUIIIG IOTK GIOU?S!PARI l) 01 O!SSI.TISFIED OlfiCUS. lll OO LS ARI TO IRllli OIMI TH JOOA 00 Hlhl IHUR M IHOIRS tr seiiteo IOSIHOIIS or PM!. III.N IEPIEstllATIYU IIAit II COORJjj GII'JJP (f IIJIIOR OfflC AS: W'!t:l SI.IN'Ofll 0 lff. COOP 8Ur ARI 11()1 UlllfAPl'Y VITK TKI PE!tEIYIO DElAY IW -!JIG EUCIOOAL DATES TO PETITICM Tl lima TO AllQJOCE '-' fuctoial TDIETolllll 9J 11\AT IKE PE09tl Of QJAIE 'LA Vlll lot lfll MER IE'HM RE SPECT IOIITH llitaiiy. Sl,CE 0111 Of M u:t RE_._ Kll Till OOJP US TO!!SlAT A tiv!liin GOI'ER~ENT. Tftf JUIUOI Olfltm HI.O EltRY RIOO TO DOlAND 1 JUNTA ~IDEA THIS I IIIUT PREOIIITY. If THI JUI/TA DO!S IIOliiOll l(iw.io lois 1111 M IO! mu. mr nu JU11ce ll ficers HI.YE SEEM ammo IMJ Hl.lt IVERY RIGHI TO P.l)l(ll{ II JtlllA IM1J REPUCE li mk OTKit. PIOPLC (P. M Ktlll 11!0 llllld CAGMI!( FaU ELECTIONS Jl( 1H1 kar TIRM. R!GAROIJI; IH[ S 0000 G!IIJP OF OffiCEP.S 111J Ol OED IIOlllJPPOIT TH C W. fl) HAVE SIKCE LOS! TilER CIJSlf ~.1M m IVoV( 011 B!EN TIAUSIE ED TO TICTJCA\ UNITS, NLN P.E,.UillfTIVES fli.v( 111:1[0 JO (UIIRY liiur FA't'OA ~,. SliiTIJIS THAT TH MAS$ TR:I!US FIRS KRE Ill! lair. Tlflll!K:l! JUIHOt.II IICEP.S I'AO BlEW faith FULLY FOLLOIIlo:; Tn1 C410 RS 01 TilER SENIOIIS foll1l Slll.t.O THER!f« ! IIOT BE PltlSH 0 FOf: 111 COft~fT I.CTS C.f OTHERS, AID lka1 Ttf_S[ TI.A~f(R~ W{R( JUST II WAY FOC Til Jlllli\ M[HliUS TO UISIJU THAT TH(Y tould STAY 11 POWER SY ~RblUKOI5G l~selves ~JTH lmelt M FfDPLL THU{fORE, Ttl OfUCUS tii.o tvery IUGHr NOT TO lot UFI IHEII OIIOERS,.C 01~0Nllllll!Hit E 'DE 10 SIJIIElt FOil Ill KlSOI OTHERS. I Y!IOO G fa\110 FOt 80TH SIDES IH( ku lopes IQ CR!.rl A SO!l$14 WIIHI 11 J~JM OffJ((R OOliPS. 11~ 1011 lhl JllllA. owl MAll! Tt J~JM OIFIU RS (Q( TO THE ltji 10 EOIOO l NEW GMG~.. X.IOOS lo RESIJII MiliTARY A&tUIST TKE &I.J~RllLAS BEfORt 11 Y (Gt.URILUS) CAN lull! TAlE AIJIAIIIAGI l f THC RICIUI Wll U!H( tllmn ~ ECIJ!ECII Of TKI WI~. 61: RIOS IXIISillESS 11\Al!HI HAst!lilt TO TEN W.YS I Jl!.OIIIIE l1ie J.S!UIHCE or OfllEt -~~ 10 WILL JE CRRJCAL lllll KAY WILL O lliii!oe If TH[ 10; JIHTA OOIEIINIT Will SURVIVE IW 1lll IIEAR TEe . IMJRIIf TKIS PEREOO. 111E laiile -fr Of 01- FltlllS ( 1101 lfassjgiiid BY OAilEi IIHlH TO Will 8[ I((!IJJ[D 10 t 1'00 10 IIEIR l[w A:ISIGHUNTS. II GROOPS 01 OIIICIRS REID!.! TO (1111 Til &I!WEIIJ. Olt{R. IT COOLD PR CIPI1ATE A VIOLENT CQI IIIOIIIAIICII IJI AT IM[ Vll!r LEIST til& A SERIOOS 8R 1o OIMI I!'!ll!TuY DESCIPLIIfl. IIII CH licijld SIWI~LY DEVIllE TilE.ILJTARY 1110 Gll!IU Bli!fllltll G(.(Rfllll!l. DE SPIT[ M AFOI EIINTitl/ElJ OOIIS!(IItii[ES. IG RIOS IllS OOIIJD!Ir THAI 1111 IRIER IKUD BE (IIIY 0. Alll ALTIQ.I;H Iii GRI!IbLIIIG lioold CMIUUC. Ill (I* fltowtiltlaf IIQJLD lale PUICl. H[ (l los) i'as AlSO CEQlAIA' 1M1 11«RIUIT II IICI t VISITS *Ill BY NEIIIEt.S Of TH JUNll TO All!HI OAIOI MILITAt.J 6!P.RISOMS WAS Bt EFICIRL IN AEDEIG THE 01- FlCER lnrps 10 BITER U!lllfSTI. O THE CIIJICTIVES or IKE rew 00'/(t.! i!vl Ioiii!IIi IMP!IIIIIIoG LOII,;E SCOI.I IRA!SIEIU. {3) IQ.II llahoii: 1111 NOI'IKI!VlO Dl merm:itll II CIO L IMLn ACTl ll OC-.&( ) Dilt(*) (ljij ltro lids( ) JJ:IIIX( ) J~( ) S!IJTF :toe') OfG JP61') SEmEF:( ) S C0[f( ) U$DP(... tsd :AA&.f( ) OH(') *ICC ) AtS-26C l) RtM al( t OS H') ~'lis('} JSI-18! ) All' ) AI-X(') AJS( I OIQ ) 0[( ) I .HGI'l Oe J[(') OS JUC ) 08 4l('l 06-Klt') ll3-1e( 4 ) 01 1( } ttia washjigitll nc tomc CC WASHfMGTON DC DJRIIS~ ft (.(OP.t: c, 11U0[ MO \tcili*ri.(i} TOTRl CDPTE\ RE(UIREO At nus. ABU ro AU IHrO GIJJIUM,\lli CtlY S) IUTUP.E Cf 11.1$1 0,[i(.. LS /olio (Ol.OiiELS: IN THE ll{ll 1-3 PAG I Z APR Q2 IICMHS lui GOO MlliTAR1 JliliT' ~Ill R(V[[V '11 ( RICOO S 1110 P!R foi'i imci Of!t«lll S!OII!Al GFHCERS Alia OOLOOtS IMl ~m R 11(7{ 0 FOO.!K IR JC6S lldl Still 10 1 I OISPOOISI1 1. lo e OU IC!IS VUl ALtEGECL Y 8[ AllOWED TO I Tt!tlf TO ACTI E MY ~Ill OTHE~ WIU R(l[t(O It!() KAY! 111/0li!O TIOSllYIS IM ACTS Of OOilf. ljitl(llllllll 1 NOS CISI'EO ~D EJTHEI! WT IR1IWT NT ~ Jloll(D. O(fflillllli ~ THE SE~IIIOili!SS Of Tll(JR (tll u. ( fly FD.lOOIII m COOP. SOC SENIOR OfFICEliS ltio DID IIJl ltpjoy! Of TIE ACTIOiiS rs 21 IOIRCH lioiiistio 10 8E 11111!0; tlnii'!t, IG REOi R!FIIliD TO ~~ THI I!TII1MEIITS FOil m ltqlns. FlU!. HI WoUITIO TO 8! SU!I THAT fl)jlf All Off ICEI li.s lii.md TO litiri 11 CtW II PAOI!N Till! TKt Off JCER Hill IIJl Slot. fm lhl GOY ERIIEN!. li«**. SIIC IH!1 NIGif 8E I IEID ~ SI)IE Of IllES! (fft([t.s TO SE IH1JIIIf:O 10 I.CI'l\'( MY KE (RIO$) 010 ll)f Aift TO Ulll IJPEtTISE IHJCH MIGHT IAIIP. 8E 1((0[0 TO HELP O!GINIII THE NOt 01' limiu111fjior. mc.to ~ES. AOOJ11 11AllY, fie DID MJT IIAifT TT TO APFIA' IMTEINATIOIIAll' 'l TltXl H l t - ID FOIItiS VAS OIYUlO MEll JJIIJ~ 1.1!{1 SDUOR R-\II'KS. THEREfORl, EVEN Tti(Ujlt DEPt.RTMENT Of DEfENSE JOINT CHIEFS OF ST~F F ~~SSAG CENTER MCN=62106.'0451 ~ TOR:S2106/2314Z 1 J1.() Eil231&Z CDSN=M113B5 PAGE 2 Of: 2 162()c0l APP. 62 ~... /o (,..,.., ... D PARTf.IEtrr Of DEFENSE ~O l Nl CHIEFS OF Sr AfF MESSAGE CENTER PIICZIIN IU!!G!AIIll 1!~!30 PRIOAnYIIOOTIN! P ~ 1610~02 APR!l TO DIA WASH DC INfO DIA WA9! OCI/tt 3(JOH(210S IIJSHII/ S!CSTOTI V.lll«OA WASH OC//1'11!-ISH/fllll 1 USAf WAllt lf./ll,oj.f:wii USCIJO:SO 0JAm lfll POI/StJU/ IIAOOS M!l Ctii lcott 18 ILIIIIN/1 1:10 V .SII OCIIONIIlll U.CLANT 111tf0ll VA CIMUIIOIC... IB m V!ST fl I&IItlm OOIIJIU AfllllllCJl/1 (1)Q.10NJCP n (ll.'ttoii N /JIGPP-~1 I WOIIIUfl«CPHI) F1 Ct.AYlOCC Pllll.. iu OS/1 USOAI NUJ O Ctn MK llsci\0 Tl6UCI6llPA Kl I.GOAO PMIIWI C(TY til USJ ,\0 $.611 Slllr/I.OOR ls COR JSOC F1 6RADG Vt//J Z/1 e b. f 1 n ' N 1 1 M Sf:CTUW e3 OF G3-telf'6R~t- SOlE NIGHr EVUITUAllY BE AllMO 10 ~ETIP., JM(Y Ml.ILD tiav[ JO VAll OOil IH( lf()i(m(nt!(m(o (()k!)njoiis HOD Bf!M IU (6\IG RIO$ IJIO lift PCl.lliCOl, SOCC Till DIIIIIOl TH! first m 01 I& RIL. BG RIC6 AUIG!OlY MET VIIH I(PI[SIICU11VlS cr Ill ll jly R COOIIZIO Oli.TTICI.t 1\Wli!S. Tl Ptl!lm 01 THI M[{!IIIG lias IO fr!s!it 1H! IOllOCCliiG CHALL!II(; ' IF II 1fl R n 3 IIJIIJliS 111 P!RTIIS tru1.0 IXI I UP Willi IIIVJSIOCCS 10 THt l CTOAAL LAWS \ltioi TH!Y COJLD ALl ICI 10. BG tjos 'OQJL~ Gll IIJII 1 10 C!LL tuctjoccs SU IIClllll. Fll(M 1M! tem ll!l.l llit)l[ I!VIS!OIS VIR[ PP.E$ Hilt IIMVE11, '- RIO 9.JPP0Smt.Y WHIT ~ 11) STATE li!ai Ir Rl THt UO Of Tift to OAI Ill( Pl!TI S COUlD llll tiioouc R!VISIW IlliCit TKIY /.U COOURR 0 IN. H ( $) 'OQJLI) Ttll fool ltis 011 ll{(iol! At!!YISIOII C MimU 1G IQII( 011 TH N!C!Slt.ll CIWIGU. IF THI latiir tajrsf Of ICTIQI WI'R IDLlOCC!O, fltcll(ljl MlGKI II D LAY D BY AS MUCH AS (II lllll 011 llld.f YUAS IR!M TH! lll l IIOO COOO mU Blt.U!II M. FDLLOIIIIIO IH 0 PARIIJI 01 1H FOLIT J(IL R!PR!!IR!liV!S. 116 RIDS All!i!DU «Wf!DIO TO Ill OF HIS P RSOCCftl ACI'IS!RS THAT HI WAS (!ttiji 1H l' llnical N.RIIIS ldlii IUEi Bl l!u 10 stt ISIDI l1ttl9 P!tS WAl J 1lOOSII III(8JFJ!Iil 10 I(ICIM.II l I[VIllt1CI J.l LAY THAT MWl 8t!GR ASL TO AU. TIIR!f!J:. II IIUJLD Bl UP 10 Ml~ {IJO) TO fmc l ~JTIU ~~in 0\'IRS Til FROliC!. l(fl(ll OH(') DIAl' I {I,Ml nao MIOS(') Jl:IIO.X('I J$(') I!OJ1f:l0('.1 Of!G.-Jf&( .l SECO F:(') SEC:f.Ef ') USOP(.,) ASO:f'Mt(') CI-H') l( 'l RIS!Sill ~CN 26l(') OS!(' I SVS!') JSJ t8( 1 ) 1\J{') AI X(') IllS('} 010 ') 0(( 1 ) Q3 1Gt'l OO ltc'l nf l[{c' 08 ~~( ) 06 $0(') Ot l(( ) ()J ll') CJI, Y'ASPir.(,TC* DC toc CC t'~li!hgtoo DC!DIRIII/. fl ~tofg ( G H!jjj( NO S CTT ll&tll 1, ((F\[$ P.((lJIRIO 3(D;). _j_ J.. ~ 3rt~.l L/ ([J 3(/) 7 J..?J ~ 3 (p 7 &, (lj 1 l.cd3m5~ 3 ~ 7?J(j)(/) 1. r; 3 J.. (/J(j) 70J.L 7$ GT MCN=S210S/O~S91 TOR=8? \ 06/~3292 T AD=82 ' 06/2329Z CDSN=,.'U J 41 4 PAGE 1 Of t t6~0(,0z APR 62 l!f!'t ...,..,..,.... ~
Advertisements
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x