Buku Program Majlis Watikah Pemimpin 2018

Pages 4
Views 14

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
buku program majlis watikah
Transcript
    SK TAMAN CAHAYA MASAI Majlis Watikah Pelantikan   Pemimpin Muda 2 18 (Pengawas Sekolah/ Pengawas Pusat Sumber/ Pembimbing Rakan Sebaya/ Ketua Darjah/ Penolong Ketua Darjah) had  21 Januari 7.20 pagi Dataran STaCMa Dirasmikan Oleh: Inspektor Mohd Adzin Fairuz Bin Ramli Pemangku Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Seri Alam   “KEPIMPINAN BERWIBAWA PEMANGKIN GENERASI CEMERLANG”    Aturcara Majlis 7.20 pagi Pergerakan Masuk Pemimpim Murid Nyanyian Lagu Negaraku/ Bangsa Johor / Lagu Sekolah Bacaan Doa Ucapan Perasmian Penyerahan watikah pelantikan Bacaan ikrar pemimpin Pergerakan keluar Pemimpin Murid Penyampaian Hadiah Perasmi 8.00pagi Majlis bersurai  Watikah Pelantikan Pemimpin Muda 2 18 Pengawas Sekolah/ Pengawas Pusat Sumber/ Pembimbing Rakan Sebaya/ Ketua Kelas/ Penolong Ketua Darjah)   Majlis Watikah Pelantikan Pemimpin Muda 2018 diadakan adalah untuk bertujuan memberi pengiktirafan kepada semua murid yang terpilih untuk menjadi Pengawas Sekolah, Pengawas Pusat Sumber, Pembimbing Rakan Sebaya serta Ketua dan Penolong Ketua Darjah. Selain itu  juga majlis ini diadakan untuk memberi motivasi yang membina kepada murid-murid lain agar mencontohi keperibadian pemimpin sekolah. Matlamat    Memberi pengiktirafan kepada murid yang terpilih.    Memperkenalkan kepada murid-murid barisan Pemimpin Muda Tahun 2018.    Memberi contoh teladan kepada murid mengenai pelaksanaan majlis rasmi. Objektif    Meningkatkan tahap motivasi murid yang terpilih untuk menjalankan tugas dengan baik.    Menggalakkan murid lain agar dapat mencontohi rakan-rakan yang terpilih.    Menjadi contoh atau model kepada murid-murid lain. Tema “Kepimpinan erwibawa Pemangkin Generasi Cemerlang”      Jawatankuasa Pelaksana Pengerusi : Asrol Faezal bin Ahmad (Guru Besar) Timbalan Pengerusi : B Shaji A/L P Balakrishnan (GPK HEM) Naib Pengerusi : Hajah Siti rohani binti Dayat (GPK Pentadbiran) : Mohd Azmiran Bin Ab Aziz (GPK KoKurikulum) Penyelaras : Mohd Abdul Muhaimie Bin Che Seman Setiausaha : Zarina Binti Mohd Ikhwan Pengacara Majlis Muhammad Izzat Syahir B Jusuh Bacaan Doa  Anwar Bin Zulkifli Persiapan Tempat Noor Ain’ Binti Md Taha  Zarina Binti Mohd Ikhwan Mohd Abdul Muhaimie B Che Seman Buku Program Noor Ain’ Binti Md  Taha Siaraya Muhd Mustafa Bin Ghazali Jurugambar Firdaus Bin Mazni Kawalan murid Mohd Fadzli Bin Muhamed Hassim (K) Iskandar Bin Hairi Muhammad Nur Afiff Bin Saupi Noor Fadhilah Bt Che Soh Norfaizah Bt Salim Salwati Bt Mohd Nur Karimah Bt Abdullah @ Razali Zanaton Binti Jaafar Dokumentasi Noraini Binti Ahmad Jamuan Nurul Asyikin Binti Ishahak Noraini Binti Ahmad Sijil Watikah Pelantikan Pengawas sekolah Mohd Azreen Bin Abdul Latif Pengawas Pusat Sumber Rihana Binti Yusof Pembimbing Rakan Sebaya Noor Ain ’  Binti Md Taha Ketua Penolong Ketua darjah Tahap 1: Norayunee Binti Jamaludin Tahap 2: Salwati Binti Mohd Pengelola Penerima Sijil Pengawas sekolah Muhammad Azwan B Basaruddin Jane Anak Jonathan Pengawas Pusat Sumber Nurul Asyikin Bt Ishahak Pembimbing Rakan Sebaya Noraini Binti Ahmad Ketua Penolong Ketua darjah Tahap 1: Norayunee Binti Jamaludin Tahap 2: Salwati Binti Mohd
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x