Bina ayat.docx

Pages 3
Views 0
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  Bina ayat ( 8 ) 1. berkesan 有效  - Ubat selesema itu benar-benar berkesan dan memberi kelegaan kepada saya. 2. nyaman 凉爽  - Nyaman sungguh rasanya apabila masuk ke ruang yang berhawa dingin ini. Bina ayat ( 9 ) 1. kelemahan 弱点  - Salah satu kelemahan yang ada dalam diri Zarina ialah dia suka membeli-belah. 2. kotoran 污垢  - Kotoran yang terkena pada baju sekolah abang tidak dapt dihilangkan walaupun sudah dicuci berulang kali. 3. berkhasiat 营养  - Sarvesh selalu menyediakan makanan yang berkhasiat untuk kedua-dua ibu bapanya yang sudah tua. 4. Suasana 环境  - Suasana di kawasan perkeburan itu benar-benarmenyeramkan. 5. beriadah 进行体操  - Keluarga saya suka beriadah pada hujung minggu di Taman Tasik Titiwangsa.  Bina ayat (10) 1. Kapsul 胶囊  - Abang meminta ayah membelikan ubat selesema dalam bentuk kapsul untuknya. 2. racun 毒药  - Racun tikus dan pelbagai peralatan tajam disimpan oleh datuk di dalam stor. 3. tatacara 程序  - Semua tatacara yang perlu dipatuhi telah disenaraikan pada kertas yang dicetak oleh pihak sekolah. 4. kesilapan 错误  - Zulin menasihati adiknya supaya tidak melakukan kesilapan yang sama berulang kali. 5. tertusuk 被刺  - Hamid berasa ngeri apabila terlihat sebilah pisau tertusuk pada dada mangsa rompakan. Bina ayat (11) 1. serpihan 碎片  - Serpihan kaca cermin kereta yang pecah memenuhi tempat duduk depan dan belakang. 2. berkarat 生锈    - Tangan Zai Chuan kotor selepas membuka pasar yang telah berkarat itu. 3. tumbang 倒塌  - Pokok-pokok yang tumbang di atas jalan raya telah dialihkan pada tadi. 4. meneliti 调查  - Kaum wanita mengambil masa yang lama untuk meneliti produk-produk yang ingin dibeli oleh mereka. 5. Pelepah 叶梗  - Wani melurut dua pelepah daun kari ke dalam tumisan kari kepala ikan yang sedang dimasaknya.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks