Alternativmesse

Pages 2
Views 5
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Utstillere Vision Quest: salg av div. varer Jan Olav Aune: medium/healer Tom R.Andersen: aurafoto Mette Nygård: salg av kyaniprodukter m.m. Jon Henning Bruget:…
Transcript
Utstillere Vision Quest: salg av div. varer Jan Olav Aune: medium/healer Tom R.Andersen: aurafoto Mette Nygård: salg av kyaniprodukter m.m. Jon Henning Bruget: klarsynt, healing, spirituell veileder Eva Klubbenes: realistiskslanking Kari Brenna: healing, reading Raymond Bless: salg av naturlig helsekost Torkil Kjelstrup: håndleser Kari Rose Norheim: ild-sjelen, healer, åndelig veileder Ma Pantha Ajona: trommehealing, dana energi Trysil Natur og Spa: salg av div. varer Anne Eggen: salg av div. varer Anne Brenneng: hypnoterapi Odd Egil Bakken: fotoutstilling Toril Østgård: salg av div. varer Lars Erik Lie: salg av div .varer Vibeche M. Sørensen: numerologi Aud Neskvern: healer Åge Vangen: healer Marianne Øyen: healing Åse Lie: salg av div. varer Marit Heidi Romsås: nikkenprodukter Gry Jannicke Jarlum: salg av bøker m.m. Eva-Marie Brekkestø: div. Anne grete Volden: intuisjonsrådgiver Per Olav Husum: healing, salg av div. Mona Fallet: salg av div. varer Mette Toril Berntsen: salg av div. varer Marit Brenneng: salg av div. hjemmelagede engler m.m. Toril Tangen Aurmo: salg av div. varer Trine Andersen: spår i kort Fryd og Gammen: salg av div. bøker Bjørn Agnar Thobru: healing Lin Lidsheim: natur og mystikk Tom Haugli: drømmeveiledning, numerologi m.m. Olav Moldestad: healing m.m. Marit Clementz: storseanse m.m. Inga Lome:healingmassasje/div.varer Med forbehold om endringer Gry Jannicke Jarlum Alternativmesse Program 14. - 15. april 2012 www.trysilhotell.net Tlf. 62 45 08 33 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= a8dbcddadec1cbcde8dcdad1dbc1c4c0c7dccdc4c486c6cddc [email protected] /a LØRDAG 14. APRIL SØNDAG 15. APRIL Kl. 12.00 Stands åpner Kl. 12.00 Stands åpner Kl. 12.30 Lars Erik Lie Kl. 13.00 Eva-Marie Brekkestø M1 Kl. 14.00 Gry Jannicke Jarlum M1 Kl. 14.30 Mette Nygård M3 Kl. 15.30 Tom Haugli M3 Kl. 16.00 Kari Rose Norheim M1 Kl. 16.30 Inga Lome M3 Kl. 17.00 Jakten på den 6.sans 2012, Trysil M1 Kl. 18.00 Marit Clementz M1 Kornsirkler - hva kan de fortelle oss? Mysteriet. ”Trommer i gang” Kl. 13.00 Bjørn Agnar Thobru M1 Kl. 13.30 Mette Nygård M3 ”Åndelige hjelpere og guider, ønsker du påvisning av din egen guide? Møt opp. Guidet meditasjon med egenprodusert cd, rens og balanser dine syv chakra. Kl. 14.00 Kari Brenna M1 Kl. 14.30 Tom Haugli M3 Kl. 15.00 Ma Panta Anjana M1 Kl. 15.30 Inga Lome M3 Guidet meditasjon, ang. det å leve i nuet, AWARENESS. ”Barnets prosjekt” er vi inne i en slags endetid og kjærligheten skal komme mer fram? Hvilke konsekvenser har det og ikke oppfostre barnet i kjærlighet? Atlantis, Maya-kalenderen, Dana-energi i en ny tid. Hva kan alt dette fortelle oss? Mini-selvutviklingskurs. Slipp kreativiteten løs med slikkepott. Husk maleskjorte! Kl. 16.00 Eva-Marie Brekkestø Forfatteren av de eneste nordiske bøkene om kornsirkler,et fenomen som opptar de fleste av oss. Ingen kan vel mer om mysteriet enn nettopp Eva-Marie. Bli med på en fantastisk reise med klipp, lysbilder etc. Kl. 17.00 Gry Jannicke Jarlum UFO!! Gry Jannicke forteller om sine 3-5 grads kontakter med Ufo, en historie du neppe vil glemme med det første. INNG: 150,- M1 Hva er meningen med livet? Hvordan bruke tankens kraft til for eksempel å tenke seg frisk? Reinkarnasjon. Dette er noen av temaene hun vil gå dypere inn i. INNG: 150,Guidet meditasjon med egenprodusert cd, rens og ballanser dine syv chakra. Issirkelen i Snåsa i 2003, hva kan den fortelle oss? En presentasjon av hvordan issirkelen kan tolkes ut fra symbolikk, numerologi og matematikk, samt andre himmelfenomen fra Nord-Norge. Vil fortelle om hva hun opplevde på den ”andre siden”. Veiledning fra mestrene og englene. Tilbakeblikk og framtid for menneskeheten m.m. Healing-malerier. Finalistene får virkelig prøve seg, og vi kårer en vinner! M1 STORSEANSE! Marit vil avslutte årets messe med storseanse. Bli med, kanskje det er noen fra den 2. siden som vil ha kontakt med nettopp DEG?!! Kl. 19.00 Stands stenger Kl. 19.00 Stands stenger 1 dag: 130,- pr. pers. 2 dager: 200,- pr.pers. Barn u/ 15 år: gratis. Inngangsbilletten inkl. de fleste foredrag, også storseansen. Foredrag foregår i 3 etg. M1 = møterom 1, M3 = møterom 3 Med forbehold om endringer. VELKOMMEN!
Advertisements
Related Documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x