AJK Latihan Kebakaran Bil 1.docx

Pages 3
Views 2
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  LATIHAN KEBAKARAN BIL.1/2019 BERSAMA PIHAK BOMBA DAN PENYELAMAT SKPP 2019 TARIKH : 05 MAC 2019 (SELASA) MASA : 8.00 PAGI (SESI PAGI) 4.00 PETANG (SESI PETANG) TEMPAT : KAWASAN PARKING SK PUNCAK PERDANA  ANJURAN : UNIT KESELAMATAN (3K) SK PUNCAK PERDANA JAWATANKUASA INDUK Pengerusi : Encik Kamarul Hisham Bin Hashim ( Guru Besar ) Timbalan Pengerusi : Encik Sazuan Bin Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid ) Naib Pengerusi 1 : Encik Mohd Mohimin Bin Abd Fatah ( PK Pentadbiran ) Naib Pengerusi 2 : Encik Makmor Bin Zakaria ( PK Kokurikulum ) Naib Pengerusi 3 : Puan Norshidah Binti Md Noor ( PK Petang ) Penyelaras : Encik Thamil celvaa A/L Balakrishnan Setiausaha : Encik Adil Bin Mohamad Kadri  Ahli Jawatankuasa : Puan Aisyah Bt Ismail Ikram Encik Syamry Farha Bin Fahmi Encik Wan Hasbullah Bin Wan Harun Puan Noor Mariam Bt Zainal Encik Shahrim Bin Ismail Puan Tuan Rosazura Bt Tuan Manan  JAWATANKUASA PELAKSANA BIL PENGURUS / JAWATANKUASA BIDANG TUGAS 1. URUSETIA SAMBUTAN Barisan Pentadbir - Menyambut tetamu jemputan 2 URUSETIA JEMPUTAN En Thamil celvaa A/L Balakrishnan - Menguruskan surat jemputan pihak Bomba dan Penyelamat Malaysia. 3. PENGACARA MAJLIS En Syamry Farha Bin Fahmi En Adil Bin Mohamad Kadri - Menyambut tetamu jemputan 4. URUSETIA DISIPLIN & KAWALAN MURID En Wan Hasbullah Bin Wan Harun Pn Hasmah Maini Bt Ali Pn   Noor Mariam Bt Zainal Pn Noraini Bt Shihab Semua guru Kelas - Memastikan murid berada di tempat yang telah ditetapkan mengikut kelas dan dalam keadaan selamat & terkawal. - Memeriksa dan memastikan kehadiran semua murid di kawasan parking sekolah 5. URUSETIA PERALATAN En Mohd Azraein Bin Rajab Pn Putri Hazar Bt Megat Yunos En Abdul Latif Bin Mat Pn Tuan Rosazura Bt Tuan Manan - Menyediakan dan menguruskan alatan untuk latihan kebakaran - Membantu pasukan Bomba dan Penyelamat menyediakan peralatan 6. URUSETIA DOKUMENTASI & FOTOGRAFI En Azizul Khuzairi Bin Abd Aziz Cik Hafizah Bt Abdul Majid Cik Maizurinawati Bt Mamat - Mengambil gambar sepanjang program. - Memuat naik foto dalam telegram sekolah. 7. URUSETIA MAKANAN VIP Pn Ruhani Bt Abd Kadir Pn Rakiah Bt Abd Ghani - Mengurus dan menyediakan makanan untuk VIP (pegawai bomba) dan barisan pentadbir. 8. URUSETIA SIREN/LOCENG KECEMASAN En Mohd Nazalman Bin Ahmad Rauddin - Menguruskan siren atau loceng kecemasan 9. URUSETIA SIJIL DAN CENDERAHATI Pn Zarina Bt Marthan Pn Shariza Bt Zainol Abidin -Mengurus dan menyediakan sijil dan cenderahati untuk tetamu jemputan & guru SKPP   TENTATIF PROGRAM SESI PAGI MASA   PERKARA   8.00-9.00     Letupan dilakukan oleh guru bertugas.   Loceng kecemasan dibunyikan.   Semua warga sekolah mesti meninggalkan kawasan bangunan dan menuju ke kawasan parking sekolah mengikut pelan kecemasan.   Guru kelas memeriksa kehadiran murid. 9.00-9.30     Ketibaan pasukan Bomba Dan Penyelamat 9.30-9.45     Post Mortem oleh pihak bomba.   Demonstrasi Memadamkan kebakaran oleh pihak bomba dan penyelamat 9.45-10.30     Pameran kelengkapan peralatan memadamkan kebakaran ( Jentera Bomba)   Ceramah ringkas latihan kebakaran dan keselamatan   Penyampaian cenderahati kepada tetamu.   Jamuan ringan   Bersurai SESI PETANG 4.00-5.20     Letupan dilakukan oleh guru bertugas.   Loceng kecemasan dibunyikan.   Semua warga sekolah mesti meninggalkan kawasan bangunan dan menuju ke kawasan parking sekolah mengikut pelan kecemasan.   Guru kelas memeriksa kehadiran murid.   Ceramah ringkas latihan kebakaran dan keselamatan.   Bersurai 10. URUSETIA BUKU PROGRAM Pn Noraniza Bt Ahmad Pn Norfaizah Bt Mad Ali - Menyediakan buku program 11. URUSETIA GIMIK PROGRAM Pn Aisyah Bt Ismail Ikram - Menguruskan gimik program. 12. URUSETIA SIAR RAYA / PA SISTEM En Ikram Bin Ibrahim En Shahrim Bin Ismail - Menyediakan dan menguruskan P.A system agar dapat digunakan dengan baik sepanjang program.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks