Kemahiran Mendengar dan Bertutur tahun 6 Pintar masa 9.15-10.15 Tajuk Melintas Dengan Selamat Standard Pembelajaran 1.6.1
Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul secara bertatasusila
.
Objektif Pada akhir PdP, Murid dapat berbincang dan menyatakan pendapat untuk
mendapatkan 3 maklumat yang tersurat dan tersirat bagi membuat rumusan dengan betul secara bertatasusila
.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni: patuh, waspada, Ilmu: PKJR (HP 4.2.1) Strategi P&P: KB-menganalisis, Pembelajaran Kontekstual, KMD BCB: mencatat nota BBM VAA, Gambar Buku Teks M/S 54 Buku Aktiviti PKJR Aktiviti 11 M/S 15 Aktiviti 1.
 
murid menonton tayangan
video “
melintas dengan selamat 
” dan bersoal jawab
tentang tayangan video tersebut. 2.
 
Secara berkumpulan murid berbincang untuk menganalisis maklumat tentang tajuk. 3.
 
Setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan. (1stay2stray) 4.
 
Murid meramal dan menceritakan kesudahan tayangan video PKJR. 5.
 
Murid membuat rumusan tentang tajuk yang dipelajari. Penilaian Refleksi Pada akhir pengajaran: __________ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ________ murid yang tidak mencapai objektif
 
akan diberi bimbingan khas dalam sesi yang akan datang. PdP ditunda kerana _______________________
of 2