Signcom katalog 2020

Pages 184
Views 6

Please download to get full document.

View again

of 184
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
by SORTIMENT 2019/2020 Signcom Signcom Group, part of IGEPA Group Germany, is all about visual communications in the Nordic region. We are a leading supplier of…
Transcript
by SORTIMENT 2019/2020 Signcom Signcom Group, part of IGEPA Group Germany, is all about visual communications in the Nordic region. We are a leading supplier of machines, print media, displays, software and services for all kind of in- and outdoor signage and large format appli- cations, engraving, marking and milling. We offer the most comprehensive range and are proud to offer high-quality products from well-known international suppliers, high level of service and flexibility, staff with the best technical skills, environmentally friendly alternatives, and fast deliveries. With headquarters in Sweden and subsidiaries in Norway, Finland and Denmark, we will further develop, expand and sharpen our range and services – all the things you want - possible by Signcom. Hvem er vi? Peter Rühlicke Ole Holst Louise Nørup Country manager Key account manager, Sjælland Key account manager, Sjælland +45 61 62 09 11 +45 20 22 79 11 +45 31 44 54 20 peter.ruhlicke@signcom.dk ole.holst@signcom.dk louise.norup@signcom.dk Søren Carstensen Nicolai Pedersen Lasse Ravn Key account manager, Jylland/Fyn Technical manager / Sales Indkøb/intern salg +45 51 85 66 20 +45 60 98 91 90 +45 : 51 29 70 06 soren.carstensen@signcom.dk nicolai.pedersen@signcom.dk lasse.ravn@signcom.dk Tine Broskov Nielsen Lone Grandt Allan Borum Intern salg Intern salg Lageransvarlig +45 75 50 99 11 +45 75 50 99 11 +45 75 50 99 11 tine.broskov.nielsen@signcom.dk lone.grandt@signcom.dk allan.borum@signcom.dk Hans-Henrik Brødsgaard Lageransvarlig +45 75 50 99 11 hans-henrik.brodsgaard@signcom.dk Et udpluk af vores samarbejdspartnere: Ltd. INDHOLD 1. Solventbaserede printmedier 1.1 Solventbaserede printmedier 1.2 Specialiteter og tilhørende laminater 1.3 Specialiteter - General Formulations 1.4 Magnetfolie og jernfolie 2. Specialiteter - Laminater 3. Display systemer 4. Whiteboardfolie og tavlefolie 5. Skærefolie 6. Application tape 7. Transfer folie 8. Værktøj 9. Software 10. Solfilm 11. Vandbaserede printmedier 12. Blæk og maskiner Symbol forklaring PRINT OG SKÆR BRANDKLASSE Solventbaseret blæk Materialet opfylder brandsikkerhedskravene Tysk SOLVENT B1 standard : DIN 4102 ECO- Eco-solvent baseret blæk. Mildere variant af Materialet opfylder brandsikkerhedskravene Tysk SOLVENT solventbaseret B1* standard : DIN EN 15301-1 Vandbaseret blæk Materialet opfylder kravene brandsikkerheds- WB M1 kravene Tysk standard DIN NF P 920503-507 UV UV-blæk. Hærdes med UV LED lampe Skridsikkerhedscertifikat R9 CURABLE R9 Skridsikkerheds certifikat R10 LATEX Vandbaseret Latex blæk R10 Skridsikkerheds certifikat R11 UV Blockout med sort klæber eller sort bagside R11 BLOCK OUT Skridsikkerheds certifikat R12 R12 OPAK Opak med grå klæber eller grå bagside Skridsikkerheds certifikat R10B. Skridsikker R10B godkendt til vådområder, svømmehaller mv. pvc-fri PVC-fri materiale ØVRIGE Øko-Tex Standard 100 TRYGG TEXTIL – Under dette motto er uafhængige testinstitutter siden 1992 blevet forbundet med den internationale Oeko-Tex® Association med deres Oeko-Tex® Standard 100 skadelige stoffer for at fremme tekstilprodukter af enhver art, der er gode for helbreddet. TRYGG TEXTIL – er verdensomspændende synonymt med ansvarlig tekstilproduktion - fra råmate- riale til færdigvarer på butikshylden. Til industri og handel langs hele tekstilkæden, såvel som til brugere af moderne, funktionelle og farveglade tekstiler. No Curling - Materialet forbliver fladt og glat, krøller ikke. REACH er EU’s nye kemikalielovgivning. REACH står for registrering, evaluering og godkendelse af kemikalier. På svensk kaldes EF-forordningen om kemikalieregistrering. REACH involverer blandt andet, at både stoffer, der allerede er på markedet såvel som nye stoffer, skal registreres, risikovur- deres og godkendes. Skaffevare, bestilles ved leverandøren. Fjernlager, levering 1-2 dage. Alle priser i dette katalog er ekskl. moms og fragt. Forbehold for prisændringer og trykfejl. Signcom Denmark ApS VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG Langebjerg 23A DK-4000 Roskilde 75 50 99 11 info@signcom.dk - www.signcom.dk Salgs og leveringsbetingelser GENERELT Alle opgivne priser er ekskl. Moms både skriftlige og mundtlige tilbud afgives uforbindende og med forbehold for mellemsalg. Ordrer kan først betragtes som bindende, når der er modtaget ordrebekræftelse eller faktura. I tilfælde af afvigelser mellem købers og sælgers handelsbetingelser er sidstnævntes altid gældende. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, fejl og udeladelser. Der tages forbehold for prisstigninger ændringer i pris, valutaændringer og ændringer i specifikationer. Der tages forbehold for ændringer i sortiment og salgs og leveringsbetingelser, også uden at der er givet meddelelse herom på forhånd. Alle priser kan til enhver tid ændres uden varsel, det vil altid være vores listepriser sortiments, salgs og leveringsbetingelser der er gældende. Sælger er berettiget til helt eller delvist at frigøre sig for leveringsforpligtelser, hvis opfyldelsen af indgåede aftaler på grund af force majeure og eller driftsforstyrrelser, strejke, leveringsvanskeligheder fra fabrik m.v. bliver forhindret eller vanskeliggjort. Køber er i sådanne tilfælde ikke beret- tiget til erstatningsleverancer eller på anden måde at blive holdt skadesløs. Produktinformationer i vores kataloger og prislister er altid vejledende, vi henviser til producentens produktbeskrivelser og datablade. BETALING Uden aftale om kredit leverer vi kun mod forudbetaling. Med aftale om kredit kan vi tilbyde 30 dage netto efter kreditgodkendelse. Betaling af maskiner er netto 8 dage efter installation, ved senere betaling beregnes morarenter med branchens til enhver tid gældende rentefod, p.t. 1,5% pr. måned. TILLÆG EFTER REGNING • Intern transport ( op og nedbæring) • Omlæsning til mindre biler på grund af vanskelige tilkørselsforhold, oplagring eller anden serviceydelse. • Opbevaring på lager. ØVRIGT • Skæreomkostninger ifølge gældende dagspriser. • Debiterede varer, som henstår på vores lager, er ikke forsikrede af os. Risikoens overgang er det tidspunkt, hvor den bestilte vare debiteres kunden. ANNULLERING AF ORDRER OG RETURNERING AF VARER For lagerordrer, som annulleres efter at varen er ekspederet og inden varen er modtaget beregnes de opståede omkostninger. Skaffevarer som f.eks. maskiner eller specielle medier, der er bestilt hjem efter kundens ønske, kan ikke annulleres med mindre varen endnu ikke er produceret eller afsendt. I det omfang at en annullering er muligt, vil eventuelle følgeomkostninger ifm. Annullering/returnering blive faktureret kunden. Ved annullering af ordrer for forbrugsvarer vil kunde blive faktureret 100,- i det omfang varen / varerne er blevet ekspederet. Varer der er skåret efter kundens ønske, kan ikke annulleres. Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer ske ved forudgående aftale med vores salgsteam, inden 14 dage efter dette gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Sendes varer retur i Uoriginal emballage og uden aftale kan vi ikke tilbyde kreditering. Kun hele pakker / paller / ruller modtages retur efter aftale. Kunden skal betale 250,- i returgebyr pr. pakke/rulle til dækning af returfragt. Returneres paller dækkes returfragten af kunden. SKÆRING AF FOLIER OG MEDIER Formatafvigelser kan forekomme. Vi bestræber os på at skære så præcist som muligt, men afvigelser på op til 5 mm i bredden er tilladeligt. Læng- den af rullerne kan variere med 25 cm. Hele ruller deles U/B dog max 3 snit pr. rulle ellers påregnes 75,- pr. snit. Enkelte produkter kan ikke skæres. REKLAMATIONER -transportskader Straks ved modtagelse af en vare, skal du kontrollere varen for synlige transportskader. Såfremt der er synlige transportskader, skal du nægte at modtage varen. Reklamationer af ikke synlige transportskader, skal ske indenfor 8 dage fra varemodtagelse. VED REKLAMATION, ER DET VIGTIGT AT HAVE FØLGENDE PÅ PLADS • Leveringsdato og faktura nummer (Kopi af faktura) • Kvalitet og varenummer. • Art og omfang af reklamationen • Indtil afgørelsen af reklamationen er bekræftet, skal tilstedeværende makulaturark og øvrigt bevismateriale opbevares Signcom Denmark ApS VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG Langebjerg 23A DK-4000 Roskilde 75 50 99 11 info@signcom.dk - www.signcom.dk Salgs og leveringsbetingelser (fortsat) LEVERINGSBETINGELSER Forbrugsmaterialer som er lagervarer forsøges leveret fra dag til dag, såfremt ordren er os i hænde (mandag til torsdag inden kl. 15.00 ) Fredag inden kl. 14.00. Vi tilbyder fragtfri levering af lagervarer inden for Danmarks grænser (Ekskl. Færøerne og Grønland) Ved køb for over 1000,- ekskl. Moms. Under 1000,- vil fragten udgøre 100,Levering fra Fjernlager ( Tyskland) leveres fragtfrit ved køb for over 1000,- ved køb under 1000,- vil frag- ten udgøre 100,- leveringstid 1-2 dage. Ønskes ekspres levering, (dag til dag levering med UPS) vil fragten udgøre 175,- pr. pakke Order fra Lager DK og Ordrer fra Fjernlager (Tyskland) kan ikke kombineres for at undgå fragt, de vil altid blive betragtet som 2 separate ordrer og begge skal udgøre 1000,- ekskl. Moms for at blive leveret fragtfrit. Der kan forekomme ændringer i leveringsdatoen og der kan i den forbindelse ikke rettes krav mod Signcom Denmark APS. Printmedier over 64” eller over 30 kg. Tillægges altid fragt 350,-Fragt på maskiner og fragt uden for landets grænser efter gældende takster. GARANTI PÅ HARDWARE Sigcom Denmark yder altid den garanti som vores leverandør giver. På Mimaki printere og skæreplottere ydes der 12/24 måneders garanti . Ga- rantien gælder ikke sliddele som printhoveder hvor garantien er individuel for hver type printer. På brugt udstyr aftales garantien på den enkelte maskine separat. Evt. forsendelse/fragt dækkes ikke af garanti. Der ydes ikke kompensation for evt. tabt fortjeneste eller andre omkostninger der måtte fremkomme pga. fejl i udstyret. Fejl som skyldes forkert brug, manglende rengøring, manglende vedligeholdelse, slitage eller forkert elinstal- lation, dækkes ikke af garantien. Ved reparation af Mimaki Printere, ydes der 3 måneders garanti på reservedele. Hardware overgår til køber når leveringsgodkendelsen er modtaget i underskrevet stand. På printhoveder er der enten 3 mdrs. eller 6 mdrs. garanti, eller en garanti på antal print indenfor 3 eller 6 mdr. EJENDOMSFORBEHOLD Signcom Denmark forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil hele beløbet inkl. evt. renter og øvrige omkostninger er betalt fuldt ud. GARANTI PÅ FORBRUGSVARER Vi videregiver kun producentens garanti, der som regel kun dækker deres materiale, og ikke evt. blæk, arbejdsløn og andet. Såfremt en fejl kon- stateres, sendes varen til os med beskrivelse af fejlen. Husk at bruge laminat og folie fra sammen producent og overhold producentens anbefalinger til temperatur, afrensning og andet. Rekvirer de nødvendige datablade. Signcom Denmark ApS VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG Langebjerg 23A DK-4000 Roskilde 75 50 99 11 info@signcom.dk - www.signcom.dk ECO- UV SOLVENT CURABLE LATEX SOLVENT SOLVENTBASEREDE PRINTMEDIER 1.1. Solventbaserede printmedier Side INDHOLD 0,305m 0,43m 0,50m 0,61m 0,76m 0,80m 0,91m 0,99m 1,04m 1,06m 1,10m 1,22m 1,27m 1,32m 1,37m 1,40m 1,52m 1,62m 1,83m 1,88m 1,98m 2,00m 2,21m 2,39m 2,49m 2,52m 3,10m 2 Posterpapir 2 Fotopapir 98” 99” 122” 3 Kampagnefolier og tilhørende laminater 6 Printfolier op til 5 år - med tilhørende laminater 94” 7 Printfolier op til 7 år - med tilhørende laminater 87” 9 Støbte printfolier til bilindpakning - med tilhørende laminater 79” 10 Polymeriske hightack folier - med tilhørende laminater 74” 78” 10 Monomeriske hightack folier - med tilhørende laminater 72” 11 Window vision - med tilhørende laminater 55” 60” 64” 12 PVC-banner og hulbanner - Latex optimeret 13 Display film og popup film 54” 14 Tekstiler 43” 48” 50” 52” 14 Canvas 15 Printbare tapeter 12” 17” 20” 24” 30” 32” 36” 39” 41” 42” Signcom Denmark ApS VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG Langebjerg 23A DK-4000 Roskilde 75 50 99 11 info@signcom.dk - www.signcom.dk 1 ECO- UV SOLVENT CURABLE LATEX SOLVENT SOLVENTBASEREDE PRINTMEDIER 1.1. Solventbaserede printmedier POSTERPAPIR TIL LATEX OG UV PRINTERE ! SATIN PLAKATPAPIR R LE EL PS Maxi Silk TO Satin 170g UV CURABLE LATEX kr/m2 Dobbeltbestrøget satin plakatpapir af høj kvalitet. Meget velegnet til latex og UV print, produktion af Bredde: 106,7 cm (42”) 127 cm (50”) 152,4 cm ( 60”) Længde plakater til den prisbevidste. Varenr.: 32228 90799 32229 50 m SATIN PLAKATPAPIR Maxi Silk Satin 200g UV CURABLE LATEX kr/m2 Dobbeltbestrøget satin plakatpapir af høj kvalitet. Meget velegnet til latex og UV print, produktion af Bredde: 140 cm (55”) 163 cm (64”) Længde plakater til den prisbevidste. Varenr.: 31899 31806 150 m www.signcom.dk POSTERPAPIR MAT PLAKATPAPIR Blueback Mat 125g 2 Vådstærkt papir med blå bagside. Til kortvarige SOLVENT ECO- SOLVENT UV CURABLE LATEX kr/m kampagner indendørs som udendørs. Velegnet til Bredde: 137 cm (54”) Længde billboards og plakater. Velegnet til store plakater og opklæbning. Varenr.: 32126 80 m SATIN PLAKATPAPIR D! HE Poster Paper Premium NY Satin 150g SOLVENT ECO- SOLVENT UV CURABLE LATEX kr/m2 Premium posterpapir på 150 gram, velegnet til fotorealistiske præsentationer, plakater m.v. Bredde: 106,7 cm (42”) 127 cm ( 50”) 137 cm (54”) 152,4 cm (60”) Længde Har en specialcoating som giver meget levende farver og et utroligt homogent forløb. Varenr.: 50 m SATIN PLAKATPAPIR D! HE Poster Paper Premium NY Satin 200g SOLVENT ECO- SOLVENT UV CURABLE LATEX kr/m2 Premium posterpapir på 200 gram, velegnet til fotorealistiske præsentationer, plakater m.v. Bredde: 106,7 cm (42”) 127 cm ( 50”) 137 cm (54”) 152,4 cm (60”) Længde Har en specialcoating som giver meget levende farver og et utroligt homogent forløb. Varenr.: 50 m SATIN PLAKATPAPIR Flash Photopaper Satin 225g SOLVENT ECO- SOLVENT UV CURABLE LATEX kr/m2 Flot fotopapir af høj kvalitet, dobbeltsidigt PE be- strøget med satin overflade. Den højhvide satino- Bredde: 106,7 cm (42”) 127 cm ( 50”) 152,4 cm (60”) Længde verflade giver ekstremt homogene forløb, et papir i topklasse. Varenr.: 91104 91105 91115 50 m Signcom Denmark ApS VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG 2 Langebjerg 23A DK-4000 Roskilde 75 50 99 11 info@signcom.dk - www.signcom.dk ECO- UV SOLVENT CURABLE LATEX SOLVENT SOLVENTBASEREDE PRINTMEDIER 1.1. Solventbaserede printmedier KAMPAGNEFOLIER MED PERMANENT KLÆBER (OP TIL 4 ÅR) ! R PERMANENT KAMPAGNEFOLIE LE EL PS 3164 TO Monomerisk Polyakrylat klæber Permanent 100 my SOLVENT ECO- UV LATEX kr/m2 Monomerisk kampagnefolie med permanent klæber, 0,305m 0,43m 0,50m 0,61m 0,76m 0,80m 0,91m 0,99m 1,04m 1,06m 1,10m 1,22m 1,27m 1,32m 1,37m 1,40m 1,52m 1,62m 1,83m 1,88m 1,98m 2,00m 2,21m 2,39m 2,49m 2,52m 3,10m SOLVENT CURABLE holdbar op til 4 år. let at montere og giver et flot printre- Varenr. 105 cm (41”) 1,37 cm ( 54”) 160 cm ( 63”) Længde sultat. Til byggepladsskilte stickers m.v. Markedets beds- 3164G-010 50 m te kampagnefolie til Latex, pga. den ekstra tykke bagliner ligger den helt plant i printeren selv ved høj varme, den 3164XG-010 50 m fungerer naturligvis også fremragende med Ecosolvent 3164M-010 50 m blæk. 3164XM-010 50 m XG / XM er med grå klæber - 000 er transparent. 3164G-000 50 m 98” 99” 122” 3164M-000 50 m Anbefalet laminat: Oraguard 200 ! PERMANENT KAMPAGNEFOLIE R LE EL PS 3164XRA TO Monomerisk Polyakrylat klæber Permanent 100 my 94” SOLVENT ECO- SOLVENT UV CURABLE LATEX OPAK kr/m2 Monomerisk kampagnefolie med luftkanaler og grå klæb 87” permanent klæber, holdbar op til 4 år. let at montere og Varenr. 105 cm (41”) 137 cm (54”) 152 cm (60”) Længde giver et flot printresultat. Til byggepladsskilte stickers m.v. Markedets bedste kampagnefolie til Latex, pga. den 79” 3164XGRA-010-105 Gloss 50 m ekstra tykke bagliner ligger den helt plant i printeren selv 3164XGRA-010-137 Gloss 50 m ved høj varme, den fungerer naturligvis også fremragen- 78” 3164XGRA-010-152 Gloss 50 m de med Ecosolvent blæk. Bemærk luftkanaler anbefales 3164XMRA-010-105 Mat 50 m ikke til mindre tekster eller udskårne budskaber med fine detaljer. 74” 3164XMRA-010-137 Mat 50 m 3164XMRA-010-152 Mat 50 m 72” Anbefalet laminat: Oraguard 200 55” 60” 64” ORAGUARD 200, MONOMERISK LAMINAT MED UV FILTER ORAGUARD 200, MONOMERISK LAMINAT MED UV FILTER ORAGUARD 200 70 my 54” Monomerisk PVC laminat, anbefales til Orajet 3162 og 3164, 100% kr/m2 43” 48” 50” 52” klar og neutral laminat, Yder høj UV beskyttelse og mekanisk be- Varenr. 105 cm (39”) 137 cm (54”) 155 cm (61”) Længde skyttelse, til inden og udendørs brug. Holdbarhed op til 2 år. OG200G Gloss 50 m OG200G Gloss 50 m OG200G Gloss 50 m OG200SG Semigloss 50 m OG200SG Semigloss 50 m OG200SG Semigloss 50 m 41” 42” OG200M Mat 50 m OG200M Mat 50 m OG200M Mat 50 m 12” 17” 20” 24” 30” 32” 36” 39” Signcom Denmark ApS VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG Langebjerg 23A DK-4000 Roskilde 75 50 99 11 info@signcom.dk - www.signcom.dk 3 ECO- UV SOLVENT CURABLE LATEX SOLVENT SOLVENTBASEREDE PRINTMEDIER 1.1. Solventbaserede printmedier KAMPAGNEFOLIER MED AFTAGELIG KLÆBER (OP TIL 4 ÅR) AFTAGELIG KAMPAGNEFOLIE 3162 Monomerisk Polyakrylat klæber Aftagelig 100 my SOLVENT ECO- SOLVENT UV CURABLE LATEX kr/m2 Monomerisk kampagnefolie med aftagelig klæber, holdbar op til 4 år. let at montere og giver et flot prin- Varenr. 105 Cm (41”) 137 Cm ( 54”) 160 cm ( 63”) Længde tresultat. Til byggepladsskilte stickers m.v. Markedets bedste kampagnefolie til Latex, pga. den ekstra tykke 3162G-010 50 m bagliner ligger den helt plant i printeren selv ved høj 3162XG-010 50 m varme, den fungerer naturligvis også fremragende med 3162M-010 50 m Ecosolvent blæk. XG / XM er med grå klæber - 000 er transparent. 3162XM-010 50 m 3162G-000 50 m Anbefalet laminat: Oraguard 200 ! AFTAGELIG KAMPAGNEFOLIE R LE EL PS 3162XRA TO Monomerisk Polyakrylat klæber Aftagelig 100 my SOLVENT ECO- SOLVENT UV CURABLE LATEX OPAK kr/m2 Monomerisk kampagnefolie med luftkanaler og aftage- lig grå klæber klæber, holdbar op til 4 år. let at montere Varenr. 105 cm (41”) 137 cm (54”) 152 cm (60”) Længde og giver et flot printresultat. Til byggepladsskilte stick- www.signcom.dk ers m.v. Markedets bedste kampagnefolie til Latex, 3162XGRA-010-105 Gloss 50 m pga. den ekstra tykke bagliner ligger den helt plant i 3162XGRA-010-137 Gloss 50 m printeren selv ved høj varme, den fungerer naturligvis 3162XGRA-010-152 Gloss 50 m også fremragende med Ecosolvent blæk. Bemærk luft- kanaler anbefales ikke til mindre tekster eller budskaber 3162XMRA-010-105 Mat 50 m med fine detaljer. 3162XMRA-010-137 Mat 50 m 3162XMRA-010-152 Mat 50 m Anbefalet laminat: Oraguard 200 ORAGUARD 200, MONOMERISK LAMINAT MED UV FILTER ORAGUARD 200, MONOMERISK LAMINAT MED UV FILTER ORAGUARD 200 70 my Monomerisk PVC laminat, anbefales til Orajet 3162 og 3164, 100% kr/m2 klar og neutral laminat, Yder høj UV beskyttelse og mekanisk be- Varenr. 105 cm (39”) 137 cm (54”) 155 cm (61”) Længde skyttelse, til inden og udendørs brug. Holdbarhed op til 2 år. OG200G Gloss 50 m OG200G Gloss 50 m OG200G Gloss 50 m OG200SG Semigloss 50 m OG200SG Semigloss 50 m OG200SG Semigloss 50 m OG200M Mat 50 m OG200M Mat 50 m OG200M Mat 50 m Signcom Denmark ApS VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG 4 Langebjerg 23A DK-4000 Roskilde 75 50 99 11 info@signcom.dk - www.signcom.dk ECO- UV SOLVENT CURABLE LATEX SOLVENT SOLVENTBASEREDE PRINTMEDIER 1.1. Solventbaserede printmedier KAMPAGNEFOLIER PERMANENT PERMANENT KAMPAGNEFOLIE D! HE Monomerisk Polyakrylat klæber Permanent 100 my NY SOLVENT ECO- SOLVENT UV CURABLE OPAK kr/m2 Momomerisk kampagnefolie med permanent grå klæber giver et flot print, et godt produkt til en rigtig god pris. Holdharhed op til 4 år. 0,305m 0,43m 0,50m 0,61m 0,76m 0,80m 0,91m 0,99m 1,04m 1,06m 1,10m 1,22m 1,27m 1,32m 1,37m 1,40m 1,52m 1,62m 1,83m 1,88m 1,98m 2,00m 2,21m 2,39m 2,49m 2,52m 3,10m Varenr. 137 cm ( 54”) 160 cm ( 64”) Længde KE-DIGIT100-137-PER 50 m KE-DIGIT100-160-PER 50 m Anbefalet laminat: TECLUX 400 98” 99” 122” AFTAGELIG KAMPAGNEFOLIE D! HE Monomerisk Polyakrylat klæber Aftagelig 100 my N
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x